Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 36

Sayfa içeriği:

  1 Minutes Read

HMK 36. Madde

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 36. maddesi şu şekildedir:

HMK Madde 36:Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi – Ret sebepleri

Madde 36 – (1) Hakimin tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir sebebin bulunması halinde, taraflardan biri hakimi reddedebileceği gibi hakim de bizzat çekilebilir. Özellikle aşağıdaki hallerde, hakimin reddi sebebinin varlığı kabul edilir:

a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması.
b) Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği halde görüşünü açıklamış olması.
c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş veya hakim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması; uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması..
ç) Davanın, dördüncü derece de dahil yansoy hısımlarına ait olması.
d) Dava esnasında, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması.

Maddenin bağlı bulunduğu başlıklar şu şekildedir:

Birinci Kısım:Genel Hükümler
Üçüncü Bölüm:Hakimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
Birinci Ayırım:Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Madde başlığı:Ret sebepleri

Gerekçe

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 36. maddesinin gerekçesi şu şekildedir:

Madde, 1086 sayılı Kanunun 29. maddesinin yeniden düzenlenmiş halidir. Birinci cümlede, genel ret sebebi olarak, 29. maddenin birinci fıkrasının altıncı bendindeki durum kabul edilmiş ve diğer haller örnek olarak sayılmıştır.

Not: Bu sayfada yer alan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 36. maddesi” direkt olarak “mevzuat.gov.tr” isimli Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının paylaşıldığı resmi web sitesinde yer aldığı şekilde aynen paylaşılmaktadır. Maddeyi etkileyen kanun değişiklikleri takip edilmekte ve tarafımızca güncellenmektedir.

Kanunlar

Yargıtay Kararları

  • Güncellenecek

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir