Hizmet Tespiti Davasına Cevap Dilekçesi

Şub 29, 2020 | İş Hukuku

Hizmet Tespiti Davasına Cevap Dilekçesi

X İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                           :

DAVALI                       :SGK Başkanlığı-ANKARA

VEKİLİ                        :

DAVACI                      : 

KONUSU                     : Cevap dilekçemizden ibarettir.

 

CEVAPLARIMIZ                 :

1-Davacı tarafından 13/10/2018 –15/03/2019  tarihleri arasında sigortasız çalıştığı ve maaşının ödenmediği iddialarına dayanarak işbu davayı açmıştır.13/10/2018 –15/03/2019 tarihleri arasında davalı işveren yanında çalıştığının tespitini talep etmiştir.

2-Bu gibi hizmet tespitine yönelik davalar kamu düzenini ilgilendirdiğinden ve bu nedenle de özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi icap ettiğinden sigortasız geçen hizmetlerin tespiti amacıyla sigortalılar tarafından Kurumumuz ile işveren aleyhine çalışıldığı iddia edilen hizmet sürelerinin tespiti amacıyla açılan davalarda, öncelikle çalışıldığı iddia edilen hizmete ilişkin belgelerin işveren tarafından verilip verilmediğinin ya da çalışıldığının Kurumca tespit edilip edilmediğinin araştırılması,

Daha sonra, hizmetin geçtiği iddia edilen yıllarda işyerinin gerçekten var olup olmadığı, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı,

Çalışma konusu işin niteliği, devamlılık gösterip gösterilmediği, başlangıç ve bitiş tarihleri ve alınan ücret konusundaki tanık ifadelerinin inandırıcılığı hakkında,

Tanık beyanlarının işyeri kapsam, kapasite ve niteliği dikkate alınarak değerlendirilmesi,

Çalışıldığı iddia edilen işyerindeki görevli personel ile birlikte o işyerine en yakın işyerinden o işyerini bilen ve tanıyan şahıslarında dinlenmesi suretiyle, tanık beyanlarının sağlığının denetlenmesi,

Konularında inceleme ve araştırma ile çalışma olgusunun kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerekir.

NETİCE ve TALEP               :

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle yersiz açılan davanın reddini, yargılama masrafı ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini,

Davanın kabulüne karar verilecek olursa Kurumumuzca bir sataşma yaratılmadığından müvekkilim Kurum aleyhine yargılama gideri ve ücreti vekaletin yükletilmemesini, vekaleten arz ve talep ederim. tarih               

                                  DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.