HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İşçinin sigortalı olarak geçirdiği sürelerin mahkeme tarafından hesaplanması ve tespit edilmesi için İş Makemesi’ne verilmesi gereken dilekçe örnekleri yazımızda mevcuttur.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -1-


       ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

      

       DOSYA NO                      :2016/160

 

       BEYAN SUNAN  DAVALI:Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

       

        VEKİLİ                              :Av.                                                                                    

    

       DAVACI                           : 

 

 

        VEKİLİ                               : 

       

        AÇIKLAMALAR              :

                                                   1)Mahkemeniz nezdinde yukarıda esas sayısı belirtilen dosya ile müvekkil kurum aleyhine dava açılmış bulunduğundan, iş bu beyan dilekçesini yazma zarureti  hasıl olmuştur.

                                                   2)Öncelikle belirtmek gerekir ki, davacının iddialarının  yerinde olup olmadığı bilinmediğinden, 5510 sayılı kanunda belirtilen dava açma  süresine riayet edilip edilmediğinin mahkemece re’sen takdiri gerekmektedir.

                                                   3)Ayrıca Yüksek Mahkeme kararlarına göre, hizmet tespiti davalarında davacının iddiaları, sair delillerle desteklenmelidir. Ancak davacının dilekçesinden bu delillerin varlığı anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, hukuki yönden mesnetsiz bu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER     :5510 sayılı kanun,HMK ve ilgili mevzuat.

 

NETİCE VE TALEP       :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,mesnetsiz ve yersiz bu davanın reddine,vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim13/06/2016

 

                                                                                                         DAVALI SGK VEKİLİ

                                                                                                          Av. 

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -2-

 ADANA  İŞ  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                    : …

 

VEKİLİ                       : …

 

DAVALI                     : …

 

KONU                                    :  Hizmet tespiti talebidir

 

 

 

AÇIKLAMALAR       :

 

1- Müvekkil, 01/09/2009  tarihinde davalı şirketin …… adresinde bulunan mağaza işyerinde satış temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Davalı şirket, mobilya ve ev eşyası satışı yapmaktadır.

 

2- Müvekkil işveren tarafından sigorta bildirimi yapılmadığını öğrenmesi üzerine sigorta bildiriminin yapılmasını talep etmiş, ancak tüm taleplerine rağmen sigorta bildirimi yapılmamış, çeşitli vaat ve gerekçelerle ertelenmiştir.

 

3- Bu durumun devam etmesi üzerine, Müvekkil 05.09.2016 tarihinde SGK’na başvurmuş ve şikayette bulunmuştur.  

 

07.09.2016 tarihinde SGK müfettişi tarafından davalı işyerine gelinmiş, işyerinde müvekkilin çalıştığı tespit edilmiş ve akabinde müvekkilin, işyerinde diğer çalışanların ve işverenin ifadelerine başvurulmuştur.

 

Müvekkil, işverenin yalan söylemesi yönündeki baskısına rağmen, kurum müfettişine tüm çalışma sürecini olduğu gibi anlatmış ve bu yönlü ifadesi de tutanağa geçirilmiştir. Kurum müfettişinin gitmesinden sonra, davalı işveren tarafından müvekkil işyerinden kovulmak suretiyle, aynı gün iş akdi feshedilmiştir.

 

4- Müvekkilin son ücreti AGİ dahil net 1.915,00 TL’dir. Geçmiş dönemlerde net asgari ücretin 1,5 katı tutarında net ücret almıştır. Müvekkil evli olup eşi çalışmamaktadır. Çocuğu yoktur.

 

5- Müvekkilin sigortası kuruma bildirilmediğinden, davalı işveren nezdinde, 01.09.2009 – 07.09.2016 tarihleri arasındaki hizmet süresinin tespiti için Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.  

 

6– Yasa gereği, davanın SGK Başkanlığına ihbarını talep ediyoruz.

 

7- Yukarıda iddia edilen tüm hususlar, Kurum kayıtları, tanık beyanları ve davacının imzası bulunan davalı işverene ait bir kısım satış sözleşmeleri ile sabit olacaktır.

 

NEDENLER : HMK, 5510 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                  :          

1- İşyeri dosyasının işverenden istenmesi.

 

2- SSK Sicil dosyasının Kurumdan istenmesi.

 

3- SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığından müvekkilin 05.09.2016 tarihli şikayeti ile ilgili başlatılan soruşturma dosyasının istenmesi.

                                                                    

4- Bilirkişi incelemesi.

                                                                    

5- Davacının imzasını içeren işverene ait sözleşme örnekleri.

 

6- Tanık (Tanık isimleri bilahare bildirilecektir)

 

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

 

1-Davanın SGK Başkanlığına ihbarına,

 

2- Müvekkilin davalı şirkette, dönemlere göre değişen net asgari ücretin 1,5 katı net ücret ile ve son olarak aylık net 1.915,00 TL ücret ile 01/09/2009 – 07/09/2016 tarihleri arasında çalıştığı sürelerin tespitine,

 

3-Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. ….Tarih…

 

 

 

                                                                                                                         Av.….

 

EKİ                 : 1) Vekaletname örneği,

                          2) 7 Adet davacının imzasını içeren sözleşme örneği,      

                          3) Kuruma başvuru dilekçesi örneği.

Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi Örnekleri -3-

ADANA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                 : 

VEKİLİ                                  : 

DAVALI                                :    xx İlkokulu

KONUSU                              : Hizmet süresinin tespiti isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkilim X davalı kurum X İlkokulu’nda 1998 yılının Eylül ayında çalışmaya başlamış olup 2001 yılının Haziran ayında işten ayrılmıştır. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kayıtlarında 17/11/1999 tarihinde sigorta girişinin yapıldığı ve 16/06/2000 yılında sigorta çıkışının yapıldığı görülmektedir.
  2. Müvekkilim çalışma süresi boyunca sigortasının usulüne uygun başlatıldığını ve düzenli sigorta primlerinin ödendiğini düşünmekteydi; fakat emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat ettiğinde yukarıda izah ettiğimiz şekilde sigorta giriş ve çıkışının yapıldığını öğrenmiştir.
  3. Söz konusu durum müvekkilimin emeklilik işlemlerinin gecikmesine ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.
  4. Müvekkilimin söz konusu yıllara ilişkin çalışmalarının sigortalık hizmetlerinden sayılabilmesi ve sigorta başlangıç tarihinin Eylül 1998 olarak tespiti için bu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgli Mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER             : İş yeri dosyaları, sigorta dosyaları, bilirkişi incelemesi, iş yeri bordroları, tanık beyanları, gider pusuları, iş sözleşmesi ve ilgili diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Müvekkilimin sigortalı çalışma başlangıcı olarak Eylül 1998 yılının tespiti ile bu süre içinde yatırılmayan sigorta primlerinin davalı tarafından yatırılması ve söz konusu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygıyla ve vekaleten talep ederim.  TARİH

 

                                                                                                                                             Av. 

Hizmet Süresinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Site Üzerinden Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.
tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe