Hizmet Tespit Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler ve En Sık Yapılan Hatalar

Hizmet Tespit Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler ve En Sık Yapılan Hatalar

Bu davalarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Hükümde tespitine karar verilen hizmet süresi ve tarih aralığı gün/ay/yıl açıkça belirtilerek infaza elverişli şekilde yazılmalıdır.
  • Tespitine karar verilen süre veya kazanç hüküm fıkrasında gösterilmeksizin, bilirkişi raporuna atıf yapılarak hüküm kurulmamalıdır.
  • Kurumun harçtan muaf olduğu gözetilerek, davanın kabulü durumunda, harç işverene yükletilmeli, sadece kuruma husumet yöneltilip kabulüne karar verilen davalarda harç kuruma yükletilmeyip davacıya iade edilmelidir. Davanın kısmen kabulü durumunda, harcın oranlanamayacağı gozetilmelidir. Yargılama giderleri içinde kurum aleyhine harca hükmedilmesi şeklinde hatalar yapılabilmektedir.
  • Davanın kısmen kabulüne karar verilmesi durumunda, kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmelidir.
  • Davanın kısmen kabulüne karar verilmesi durumunda yargılama gideri oranlanmalıdır.
  • Ayrıca hükmün temyiz süresinin, kararın tefhiminden, kararın ilgilinin gıyabında açıklanmış olması durumunda tebliğ tarihinden itibaren 8 gün olduğu gözetilmelidir. Hükmün tefhiminin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 321/2 maddesine uygun yapılmamış olması durumunda, Yargıtay tarafından dosyanın geri çevrilmesine neden olunmaması için gerekçeli kararın ilgilisine usulünce tebliği sağlanmalıdır.
  • Temyiz dilekçesinin, temyiz süresi geçirildikten sonra verildiğinin anlaşılması durumunda, ek karar ile temyiz dilekçesinin reddine karar verilmeli, kararın veya ek kararın süresinde temyiz edilmesi durumunda dosya incelenmek üzere Yargıtay 10 veya 21. Hukuk Dairelerine gönderilmelidir.

Son düzenleme tarihi 25 Mayıs 2020 18:30

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.