Hız Sınırını 1 KM Aşmak Nedeniyle Kesilen Cezaya İtiraz

Ara 6, 2020 | İdare Hukuku Avukatlığı

ADANA … NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek üzere

ADANA … NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ

İTİRAZ EDEN:

KARŞI TARAF: … BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ … BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYONU AMİRLİĞİ

İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi:

İtiraz konusu: … Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü … Bölge Trafik

Denetleme İstasyonu Amirliği’nin … tarih … seri … sıra no.lu

idari para cezası tutanağında yazılı para cezasının iptali

AÇIKLAMALAR                  :

  1. … plakalı araç ile … istikametinde hız sınırları içinde seyretmekte iken, 110 hız sınırının uygulandığı yolda radar kontrol noktasından geçerken sehven 122 hız ile radara girmiş ve hakkımda “ Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-A maddesi gereğince “hız sınırı ihlali” gerekçesiyle 288 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İtiraz süresi içinde ekte sunulu idari para cezasına itiraz ediyorum. Aşağıda sayılan gerekçelerle kararın iptali gerekmektedir.(EK-1) Şöyle ki;
  • Kabahate konu yerdeki hız limiti 110 iken, %10 toleransla hız sınırı 121 olan bir yerde hakkımda 122 km hız ile idari para cezası yazılmıştır. Şehirler arası karayolunda hız limitleri içerisinde seyretmeye çalışırken anlık olarak 1 birim ile hız limitinin aşılması, kişinin dikkatini trafiğe verdiği noktada, 121 ile 122 arasındaki farkı hissedebileceği büyüklükte bir hız değildir. Aracı belli bir hızda sabitlemenin sürücülerden beklenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.
  • Ayrıca hız limitinin aşılması yasağının düzenleniş amacı, trafiğin tehlikeye atılmasının önüne geçilmesidir. 1 birim kmlik bir hız artışının trafiği daha fazla tehlikeye sokacağı düşünülemez. Kaldı ki cezanın kesildiği yol güzergahında, o tarih ve saatte oldukça seyrek bir trafik olduğu gibi, söz konusu hız aşımının gerçekleştiği anda da o güzergahta seyretmekte olan tek aracın benim olması, trafiği tehlikeye düşürecek bir ortamın olmadığını; dolayısıyla yasanın ruhuna aykırı bir ceza kesildiği anlamına gelmiştir.
  • Bunların yanı sıra ölçüm yapan cihazların da hatalı ölçüm yapabileceği göz önüne alınarak, 1-2 kmlik aşımın sağlıklı ölçüm yapmayan bir cihazdan da kaynaklanmış olabileceği gözetilmeli, bu hata payının cezası sürücülere kesilmemelidir. Aksi yönde bir kanaat hakkaniyete aykırı olacaktır. Benzer olaylara ilişkin verilen emsal iptal kararlarını dilekçe ekinde sunuyorum. (EK-2)
  • Yukarıda açıklanan sebepler göz önüne alınarak, söz konusu trafik tutanağındaki idari  para cezasının iptal edilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

DELİLLER:

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

İtirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen … Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü … Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği’nin … tarih … seri … sıra no.lu idari para cezası tutanağında yazılı para cezasına süresi içinde itiraz eder, iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden

EKLER:

EK-1:idari para cezası tutanağı

EK-2: … Sulh Ceza Hakimliği 2019/4101 D.İş nolu kararı, Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği 2018/184 D.İş nolu kararı                                                                                                                   

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.