Hız Sınırı Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

MERSİN NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA SULH CEZA SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN                     : 

Avukat Saim İNCEKAŞ

KONU                         : Trafik idari para cezasına itiraz

AÇIKLAMALAR     :

Adıma kayıtlı ……. plakalı araca 03/05/2019 tarihinde Karayolları ve Trafik Kanunu 51/2-B maddesi gereğince, ……. Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ……..üzerinde radar ile ceza kesilmiştir.

İş bu ceza tutanağı hukuka aykırılıklar teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere, ihlal ………. üzerindeki radar bildirimi olarak belirtilmiştir. Belirtilen yerde radar uygulaması yapıldığına dair uyarı levhası bulunmamaktadır. Uyarı levhasının bulunmaması,  usul ve Karayolları Trafik Kanunu’na aykırıdır. Radarla yapılan hız denetimi işlemi öncesi muhakkak radar kontrolü yapılacağı ile ilgili sürücülere bilgi verilmelidir. Bu bilgilendirme trafik uyarı levhaları ve benzeri şeylerle yapılmalıdır. Yargıtay da istikrar kazanmış kararlarında uyarı/bilgilendirme yapmadan yapılan radar denetimi sonucu kesilen cezaların iptal edilmesi gerektiğini söylemektedir. Yargıtay kararlarında, “bilgilendirme yapmadan yol kullanıcılarının kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez(Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/4941 E. 2015/3034 K.) demektedir.

Bunun yanında radar uygulaması sırasında ihlal tespit edilirken çekilmiş herhangi bir fotoğraf tarafıma tebliğ edilen tutanakta mevcut değildir.      Herhangi bir fotoğraf/delil vs. olmadan tebliğ edilen ceza tutanağı delilden yoksundur ve hukuka aykırıdır.

Tüm bu nedenlerle aleyhime hükmedilen trafik idari para cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM       :

Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; itirazlarımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen ceza tutanağında yazılı para cezalarının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.30/05/2019

                                                                                                                  İtiraz Eden

Adana Avukatı Saim İncekaş

EKLER:

1-) Tebliğ edilen Trafik İdari Para Cezası Tutanağı fotokopisi

2-) Araç ruhsat fotokopisi

3-) Sürücü belgesi fotokopisi

4-) Tebligat mazbatası fotokopisi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

bir yorum bırakın