Hisseli Tapu ile İlgili Bir Soru

Hisseli tapularla alakalı bir soru: X’te bir adetişyeri ve üstünde de 5 kat bulunuyor. Her katta 3 daire var. Daireler m2 olarak 105-108 ve120 m2.Ayrıca bodrumda da 480 m2’lik bir işyeri daha var. Sorum bu bodrum katta bulunan işyeri ile alakalı. Toplam 19 hisse sahibi var. Aralarında bir paylaşım yapmamışlar bugüne kadar. Yazılı bir sözleşmeleri yok.Her 1058 hisseye bir daire sahibinin 1058 hissesi var. Benim müvekkilimin ve bir başka hisse sahibinin 2116 şar payı var. 2116 payı olan diğer şahsın da 2 dairesi var bina içinde. Yani 1058 hisseye bir daire aslında pratikte uygulamaya geçmiş.Müvekkil bodrum katta bulunan 480 m2’lik işyerinin sahibi ve burayı müteahhiten 5 yıl önce satın alıyor. 5 yıl boyunca kiraya veriyor ve bir sorunla karşılaşmıyor.Geçmişte müteahhitle pay sahipleri arasında bir takım sorunlar çıkmış ve tazminat davalar açılmış. Bu bizi bağlamıyor tabiiki.Şimdi diğer pay sahipleri kendilerince şu yorumu yapıyorlar. Her kat 3 paya bölündüğü için müvekkilimin bodrumda katta bulunan dükkanın tamamı üzerinde hakiddia edebilmesi için 3 paya sahip olması gerekiyor diyorlar. Bu konuda dava açmayı düşünüyorlar.Yani diğer hisse sahiplerinin 1 payına karşılık bizim 2 payımız var. Biz 2 pay için bodrum katta bulunan işyerini aldığımızı söylüyoruz. Onlar da bizim bunu almamız için 3 payımızın olması gerektiğini ve mevcut durumda sadece bodrum katın 2/3’ü üzerinde mülkiyetimiz olduğunu iddia ediyorlar.Bizi malı satın aldığımız müteahhitle konuştuk. Müteahhit diğer pay sahiplerinin bu yönde hakları olmadığını ama geçmişte onlarla sorun yaşamamak için aldığı kira bedellerinin 1/3 ünü diğer pay sahiplerine ara ara verdiğini söylüyor.Burada 2 paya karşılık bodrum katın tamamı üzerindeki hak iddiamız sizce doğru mu? Olası bir davada nasıl bir süreç bekleyecek bizi?

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

bir yorum bırakın