Hırsızlık ve Mala Zarar Verme İstinaf-Savunma Dilekçesi

Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Hırsızlık ve Mala Zarar Verme İstinaf-Savunma Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

Dosya No         :

Karar No          :

 

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK    :

MÜDAFİ             :    

 

KONUSU : X Asliye Ceza Mahkemesi’nin tarih E, sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

 

TEBLİĞ TARİHİ :

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ :

1-Öncelikle hükmedilen ceza hukuki dayanaktan yoksun olup müvekkilim suçsuzdur.Hem TCK md 142/1-a da belirtilen hırsızlık suçu  hem de TCK md 152/1-a da belirtilen mala zarar verme suçlarının manevi unsuru kast olup suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Çünkü müvekkilim suçun  konusunu oluşturan ve dolum tesisine ait kabloları hırsızlamak kastı gütmemiş olup tesisi çevreleyen tel örgülerin dışında bulunan bu kabloları eline dahi almamıştır. Dosyada bu tellerin dolum tesisinin bahçesinde olduğunu dair görüntülü bir delil sunulmamış olup tek dayanak tesis görevlilerinin tanık olarak verdiği ifadelerdir.

2-Müvekkilimin hırsızlık suçunu işlediğini kabul etmemekle beraber mala zarar verme suçunun unsurlarının oluşmadığı aşikardır.Şöyle ki;TCK md 151’ e göre mala zarar verme suçu, 6 farklı şekilde işlenebilir: Malı Bozarak veya Kullanılmaz Hale Getirmek Suretiyle;Fail, icra ettiği fiili ile malın niteliğini değiştirir veya mal özgülendiği fonksiyonu yerine getiremez hale gelirse malın bozulması, kullanılamaz hale getirilmesi suretiyle mala zarar verme suçu meydana gelir. ,Yıkmak Suretiyle Mala Zarar Verme; Bir malın yıkılması, malın bünyesinde ciddi değişiklikler meydana getirilmesi anlamına gelir. Yıkmak fiiliyle, malın bünyesinde malı bozmaktan daha büyük bir değişiklik meydana gelmesi kastedilmişti,Tahrip Etme Suretiyle Mala Zarar Verme;Bir mal kendisinden beklenen yararı ancak fiziksel özellikleri ve fonksiyonu ile yerine getirebilir. Malın tahrip edilmesi fiziksel özelliklerini kaybetmesine neden olur. Bir malı tahrip etmek demek, o malı kırıp dökmek, talan ve harap etmekti,Yok Etme  Suretiyle Mala Zarar Verme;Malın yeniden onarılmasını veya kullanılmasını imkansız hale getirecek şekilde ve yoğunlukta işlenen fiil, yok etme suretiyle mala zarar verme suçunu oluşturur.,Kirletmek Suretiyle Mala Zarar Verme; Mala zarar verme fiili bazen eşyanın bütünlüğüne veya fiziksel yapısına zarar vermez. Ancak eşyanın “kirletilmiş” olması nedeniyle eski hale getirilmesi çaba ve masraf gerektirir. Malın kirletilmesi halinde kirletmek suretiyle mala zarar verme suçu oluşur. ve Sahipli Hayvanın Öldürülmesi Suretiyle Mala Zarar Verme Suçu.

3-Oysaki müvekkil suçun konusunu oluşturan tellere yukarıda belirtilen işleniş şekillerinden hiçbiri ile müdahale etmemiş olup mala zarar verme söz konusu dahi değildir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

1)X Asliye Ceza Mahkemesinin kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini;

2) Ceza davasının Sayın mahkemenizce yeniden görülmesi mümkün değilse, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                        İstinaf Yoluna Başvuran

                                                                                                      SSÇ Müdafi

                                                                                                     Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.