Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal İstinaf Dilekçesi

Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

X 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIK:

MÜDAFİİ:

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU: X Ağır Ceza  Mahkemesi’nin  X tarih ve X sayılı kararının  istinaf  incelemesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Yerel Mahkeme müdafii bulunduğum ……. hakkında nitelikli hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasına ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ise 3600,00 TL adli para cezasına hükmetmiştir. Bu hükmün hukuka uygun olmadığı  kanaatindeyiz. Şöyle ki:

Söz konusu hükmün gerekçesine bakıldığında; hükmün genel itibarıyla müştekinin ifadesi esas alınarak verildiği görülmektedir. Bunun dışında söz konusu suç iddiasını ispatlayacak yeterli somut delil bulunamamıştır. Neticede söz konusu suç iddiası ‘HİÇBİR ŞÜPHEYE YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE’ ispat edilememiştir. Buna rağmen yerel mahkemenin mahkûmiyet yönünde hüküm tesis etmesi yasaya ve ‘ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR’ şeklindeki hukukun evrensel ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Müşteki beyanında; en az 10 bin TL zararı olduğunu, fakat zararın giderilmesini istemediğini ve hiçbir fiilden dolayı da sanıktan  şikayetçi  olmadığını  söylemiştir. Sanığı tanımayan ve aralarında herhangi bir yakınlık bağı olmayan müşteki; iddiaları doğru ise ve müvekkil söz konusu fiilleri gerçekten  işlemiş  olup müştekiyi  en  az 10 bin TL zarara uğratmış ise, daha sonra hiçbir sebep olmadan neden şikayetinden vazgeçip, zararının giderilmesini talep etmesin? Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu kanaatindeyiz. Takdiri sayın istinaf mahkemesine bırakıyoruz.

Yukarıdaki sebeplerle müvekkilin isnat edilen suçu işlemediği ve suç  iddialarının  hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat  edilemediği  kanaatinde  olduğumuzdan dolayı istinaf kanun yoluna başvurma ihtiyacı hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP:

Yukarıda ve yerel mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

X 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu kararının istinaf incelemesi neticesinde  kaldırılmasını ve  yeniden  yargılama  yapılarak  müvekkilimin BERAATİNE karar verilmesini;

Ceza davasının mahkemenizce yeniden görülmesi mümkün değilse, hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine

karar verilmesini saygıyla talep ederiz. tarih

Sanık Müdafii

Son düzenleme tarihi 19 Temmuz 2020 23:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.