Hırsızlık Tutuklama Kararının İtirazen Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebi

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Hırsızlık Tutuklama Kararının İtirazen Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebi

SULH CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

 

 

Soruşturma No                                 :

                                                                  

Tahliye Talebinde Bulunan           

Müdafii                                             

 

Konusu                                              : Tutuklama Kararının İtirazen Yeniden İncelenmesi Talebi

Açıklamalar                                      :

Sayın Mahkemenizce X tarihinde müvekkilin tutuklanmasına karar verilmiş olup,  aşağıda izah edilen sebeplerle tutuklama kararının yeniden gözden geçirilmesini ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep eder, Sayın Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde itirazımızın incelenmek üzere Hatay Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesini saygılarımızla talep ederiz. Şöyle ki;

Öncelikle işlenen suçta, hırsızlığa konu olan eşyaları olay yerinden alıp kaçan diğer şüpheli İbrahim tutuklanmaz iken, olay yerinden kaçmayan ve polislere teslim olan müvekkil şüphelinin tutuklanmış olmasının hakkaniyete aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Müvekkil şüphelinin samimi ikrarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında dosyanın diğer şüphelisi ile ilgili soruşturma başlatılmasını sağladığı dosyada,  müvekkil şüpheli TCK md 142/2.h.2 kapsamında tutuklanma talebiyle Sayın Mahkemeye sevk edilmiş ise de sevk maddelerinin hatalı değerlendirildiği kanaatindeyiz. Zira sevk maddesine bakıldığında;

“… h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, …” şeklinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde içeriğinden de anlaşılacağı üzere, açığa bırakılmış veya bu yerlerin eklentilerinde yapılan eşyalar hakkında işlenen hırsızlık suçu için özel olarak düzenlenmiş olan bu madde, müvekkilin işlemiş olduğu eylem ile örtüşmemektedir. Müvekkil şüphelinin ise samimi ikrarda bulunduğu eylem TCK md 141 de düzenlenen “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. maddesi kapsamına girmekte olup, suçun geceleyin işlenmesi ise TCK md 143 de cezada artırım sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu durumda müvekkilin tutuklamaya sevk maddesinin hatalı değerlendirilmiş olması hususu göz önünde bulundurularak ve eyleme uyan ceza maddesi gereğince müvekkilin tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.   

Kaldı ki müvekkilin eylemlerinin hukuki nitelendirilmesinde, TCK md 39’da düzenlenen “Yardım Etme” hükümlerinin de uygulanması gerektiği hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Zira söz konusu hükme göre;

 “(1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on beş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

(2) Aşağıdaki hâllerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak” denilmiştir.

Bu durumda müvekkil sanığa verilecek cezada dahi, asıl faile verilen cezanın yarı oranında ceza verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, uygulanan tutuklama tedbirinin son derece ağır olduğu kuşkusuzdur.

Yine devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan müvekkil, kolluk kuvvetlerine olay yerinde teslim olmuş ve işlenen hırsızlık eylemi kendi açısından teşebbüs aşamasında kalmıştır. Bu durumda TCK md 35 kapsamında müvekkile verilecek cezada ¼ ile ¾ arası indirim yapılacağı şüphesiz iken, buna rağmen müvekkilin tutuklanmış olmasının hukuka aykırı olacağı kanaatindeyiz.

Yine dosya kapsamında müvekkilin müdahale edebileceği ve henüz toplanmamış olan delil bulunmamaktadır. Müvekkil henüz 19 yaşında olup, arkadaş kurbanı olarak kendisine içirilen hapın etkisi altında atılı suçu işlemiş ve bunu ikrar etmiştir. İsnat edilen suçlama karşısında, müvekkile adli kontrol hükümleri uygulanarak da tedbir almak mümkün olup, bu sebeple müvekkil hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılarak, başkaca adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını saygılarımızla talep ederiz. 

SONUÇ VE İSTEM             : Belirttiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemenin resen takdir edeceği nedenlerle:

1-) Şüpheli hakkındaki tutuklama kararının KALDIRILMASINA ve ŞÜPHELİNİN TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMASINA;

2-) Şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına veya şüpheli için CMK 109/h ve 113 gereğince teminat belirlenmesine; bu teminat karşılığı şüphelinin serbest bırakılmasına;

3-) Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise itirazımızın incelenmek üzere X Sulh Ceza mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

Şüpheli Müdafii

   Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hırsızlık Tutuklama Kararının İtirazen Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.