Hırsızlık Temyiz Dilekçesi

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

YARGITAY (  ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                           :   

TEMYİZ EDEN (SANIK)  :                                                                          

SUÇ                                       :  HIRSIZLIK

TEBLİĞ TARİHİ                : 

KONUSU :  12.01.2016 günlü, E: 2015/390, K: 2016/14 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması talebi.

TEMYİZ NEDENLERİ      :

1- Aleyhime  hırsızlık iddiasıyla kamu davası açılmış ve yargılama sonunda aleyhime ceza tayin edilmiştir. Aşağıda açıklayacağım nedenlerle bu kararın oluşa, dosya kapsamına, usul ve yasaya aykırı olduğu düşüncesindeyim. Yasal süresi içinde temyiz ediyorum.

2- Öncelikle belirteyim ki,   Ceza Mahkemesi’nin 12/01/2016 günlü, E: 2015/390, K: 2016/14 sayılı kararı hüküm kısımı itibariyle infazı mümkün değildir. Hüküm kısmındaki sabit isim yazım hatası iş bu yerel mahkeme kararının usul ve esastan bozulması gerektiğini açıkça göstermektedir.

Hakkımdaki iddia başlangıç aşamasında olduğu gibi atfi cürüm niteliğinden ileri gidememiştir. Cezalandırma kararı atfi cürme, şüphe ve yoruma dayalıdır. Katılanın ve tanıkların beyanlarını doğrulayacak hiçbir maddi delil saptanamamıştır. Kısaca  iddia sabit olmamıştır. Oysa bilindiği üzere ceza yargılamasında aslolan iddianın sabit olmasıdır. Ortada mevzu bahis olan hakaret kastı ile hareket ve tehdit ile alakalı ispatlanmış hiçbir şey olmadığı gibi buna yönelik ceya tayini ile karar verilmesi eksik inceleme ürünüdür. Kanuni karineler haricinde savunmanın ispatlanması aranmaz. Bu nedenle  beraatime karar verilmesi gerekirdi.

3- Savunma hakkım kısıtlanmıştır: Sanki mükerrirlere özgü infaz rejimine göre usul hükümleri titizlikle takip edilmeden ve lehe olan kanun hükümleri uygulanmadan karar verilmiştir. Bu durumda da tarafıma ek savunma hakkı verilmeyerek savunma hakkım kısıtlanmıştır. Ayrıca sabıkasız oluşum ve durumum dikkate alınmamıştır.

4- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiştir. Bu kararın verilmesi gerekirdi. Görülüyor ki ceza yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan verilmiştir. Ne var ki, şüphe ve yorumla, delil niteliği bulunmayan ve başka delillerle desteklenmeyen atfi cürümle sanık aleyhine hüküm kurulamayacağı ilkesinden hareketle beraatime karar verilmesi gerekirdi.

5- Yukarıda sunulan nedenler ve inceleme sırasında ortaya çıkacak diğer noksanlıklardan ötürü, mahkemenin anılan kararının usul ve esastan bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ederim.

 

SONUÇ VE İSTEM             :

Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve re’sen dikkate alınacak durumlar karşısında cezalandırılmama ilişkin   Mahkemesi’nin 12/01/2016 günlü, E: 2015/390, K: 2016/14 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini arz ederim.

Saygılarımla, tarih

                                                                                                          Sanık

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.