Hırsızlık Suçundan Dolayı İstinaf İtiraz-Savunma Dilekçesi

Hırsızlık Suçundan Dolayı İstinaf İtiraz-Savunma Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE,

X 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No                               :

İstinaf talebinde Bulunan Sanık:

VEKİLİ                          :

ADRES                         :

Konu                                       : X 7. Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından müvekkile Verilen 2 yıl 1 Ay Hapis Cezasına İlişkin Karara; Verilen Kararın Hukuka Ve De Hakkaniyete Aykırı Olması Nedeni ile BOZULMASINA Karar Verilmesi İstemidir.

Açıklamalar                            : X 7. Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından müvekkilime Verilen hukuka ve de hakkaniyete aykırı 2 yıl 1 Ay Hapis Cezasına İlişkin karar, açıkça hukuka aykırı olduğundan, istinafetme zarureti doğmuştur.

Verilen karar hukuka ve de hakkaniyete aykırı olup, bozulması gerekmektedir.

Şöyle ki ;

1-Sayın yerel mahkemece her ne kadar müvekkil hakkında nitelikli hırsızlık suçundan hüküm kurmuşsa da, bu ceza hukuka aykırıdır. Müvekkil tüm soruşturma aşaması boyunca tutarlı ve samimi beyanlarda bulunarak hırsızlık suçunu kendisinin işlediğini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Buna rağmen sayın yerel mahkeme alt sınırdan uzak bir karar vermiştir. Hiçbir şekilde müvekkilin beyanlarını dikkate almamıştır ve ayrıca suçun işlendiği saate bakıldığında TCK md 143 oluşmadığı da aşikardır. Tüm bu sebeplerle müvekkile verilen suç hakka ve hukuka aykırıdır.

2-Sanık soruşturma ve kovuşturma aşamasında çelişkili ifade vermediği gibi pişman olduğunu, zararı giderdiğini tüm samimiyetiyle beyan etmiştir. Sayın yerel mahkeme tarafından müvekkil hakkında verilen 2 yıl 1 Ay hapis cezası hukuka aykırıdır. Öncelikle, Sayın Yerel Mahkeme’ce Müvekkilimin tüm kovuşturma evresi boyunca samimi beyanlarını hiçbir suretle dikkate alınmamıştır. Sonuç olarak, Müvekkilimin hukuka ve vicdana aykırı bir şekilde cezalandırılması durumu suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal edeceği gibi, bu husus Evrensel Hukuk Kurallarının ve Anayasa’mızın açık bir ihlali niteliğinde olacaktır.

3-Sayın yerel mahkeme müvekkil hakkında verilen hapis cezasında “Takdiri İndirim” yapmamış ve bunun nedenini de belirtmemiştir.

Sayın yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezası hukuka ve de hakkaniyete aykırı olup, BOZULMASINI talep ediyorum.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda  açıklanan  nedenlerle,

Sayın Başkanlığınızca  Re’sen görülecek sebeplerle, X 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından müvekkil hakkında verilen 2 yıl 1 AY hapis cezasının BOZULMASINA, Verilen cezanın Lehe olan hükümlerle beraber, SEÇENEK yaptırımlara çevrilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Sanık

Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.