Hırsızlık Suçuna İlişkin Savunma İstinaf Dilekçesi

Hırsızlık Suçuna İlişkin Savunma İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE    MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Dosya no:


İstinaf Eden Sanık 
: …

Konu                       : 26/04/2018 tarihli 2017/124 Esas, 2018/129 Karar sayılı karara ilişkin  istinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek, hükmün bozulmasını, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi; hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görüşülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde Yeniden hüküm kurularak hakkımda beraat kararı verilmesi talebidir.

Açıklamalar           :

Öncelikle hırsızlık suçuna konu olan eşyanın maddi değeri çok düşüktür.Müştekinin de beyanından anlaşılacağı üzere suça konu motorsiklet 250,00-TL’dir. Yargılama esnasında müştekiye tarafımca zararın giderilmesi konusunda teklif de bulunulmuştur.Ancak müşteki kabul etmemiştir.Ayrıca suça konu motorsiklet müştekiye zarar verilmeden müştekiye teslim edilmiştir.Şöyle ki;

1-) 5237 sayılı TCK md 145/1’de düzenlenmiştir. Anılan madde “Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.” şeklindedir. Ancak yargılama esnasında herhangi bir indirim uygulanmamıştır.

2-) Ayrıca yargılamaya esas suç UZLAŞTIRMA KAPSAMINDADIR. 6763 sayılı Kanun’un 34 maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) değiştirilmiş ve uzlaştırma kapsamına giren suçların kapsamı genişletilmiştir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlar açıkça sayılmak suretiyle uzlaştırma kapsamına alınmıştır.Yargılama devam ederken uzlaştırmaya gönderilmeden bu denli yüksek miktarda ceza verilmesi son derece hukuka aykırıdır ve hükmün bozulması gerekmektedir.

3-) Hakkımda verilen mahkumiyet kararı hakim tarafından ifadem alınmadan, kendimi savunma hakkımı kullanmama olanak verilmeden verilmiştir CMK md 193’e bakıldığında; Kanunun ayrık tuttuğu haller saklı kalmak kaydıyla, hazır bulunmayan sanık hakkında duruşma yapılamaz, gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine karar verilir ve toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava sanığın yokluğunda bitirilebilir. Esasında madde nettir; Kanun özel hükümle ayrı düzenleme yapmamışsa, gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılamaz. Mahkeme, sanığın sorgusunun ve yargılamasının yapılabilmesi amacıyla duruşmaya gelmesini sağlayacak tedbirleri alır. BU NEDENLE HİÇBİR DURUŞMAYA GİRMEME RAĞMEN HAKKIMDA VERİLEN MAHKUMİYET KARARI HUKUKA AYKIRI OLUP KARARIN BOZULMASI GEREKMEKTEDİR.

Açıklanan tüm nedenlerle hırsızlık suçuna konu motorsikletin zarara uğratılmadan iade edilmesi, Suça konu malın 250,00 TL değerinde olması, Uzlaştırmaya tabi bir suç olmasına rağmen uzlaştırmaya gönderilmemesi ve tarafıma savunma hakkı vermeden yokluğumda Mahkumiyet kararı verilmesi HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRI OLUP BOZULMASI GEREKMEKTEDİR.

Sonuç ve İstem: İstinaf başvurumun kabulüne, Hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, hükmün bozulması yerine davanın Bölge Adliye Mahkemesinde yeniden görüşülmesine karar verilirse, ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılması ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde Yeniden hüküm kurularak müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini arz ve talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.