Hırsızlık Suçu Temyiz Dilekçesi (Basit Şablon)

Hırsızlık Suçu Temyiz Dilekçesi (Basit Şablon)

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ  BAŞKANLIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN

SANIK:                             

MÜDAFİİ:

KONU             : Usul ve Kanuna Aykırı olan Eskişehir 5. Asliye Ceza   Mahkemesi’nin 2016/606 E., 2016/(     )K sayılı ve 13.12.2016 günlü kararının Temyizen Bozulması Talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1) X 5. Asliye Ceza   Mahkemesi’nin 2016/606 E., 2016/(     )K sayılı ve 13.12.2016 günlü kararı usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2) Sanık Yerel mahkeme tarafından mahküm olmuştur. Mahkeme beraat kararı vermesi gerekirken mahkumiyet vermiştir. Çünkü olayda sanık …hiçbir  kusuru yoktur. Bu usul ve yasaya aykırı olan karar bozulmalıdır .

3) Sanık …. tüm beyanlarında belirttiği gibi; sanığın bu olay ile hiç bir ilişkisi yoktur.

4) Yerel  mahkeme hükmü, kanunun öngördüğü asgari hadden takdir etmiş olmasına rağmen lehine olan hiçbir hükmü uygulamamıştır. Yerel Mahkemece savunma ve mehil talepleri de dikkate alınmadan hüküm tesis olunmuştur.

5) Bu itibarla söz konusu hüküm usul ve kanuna aykırı olduğundan temyizen bozulmasını talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle, usul ve yasaya aykırı olarak verilen olan X 5. Asliye Ceza   Mahkemesi’nin 2016/606 E., 2016/(     )K sayılı ve 13.12.2016  günlü kararının BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep dilerim. tarih

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.