Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Hırsızlık Suçu İstinaf-Savunma Dilekçesi

Hırsızlık Suçu İstinaf-Savunma Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No                            :

İstinaf Yoluna

Başvuran Sanık :

Müdafii                :

Konu                     : … Asliye Ceza Mahkemesi’nin müvekkilin mahkumiyetine dair … E… K. Sayılı … tarihli kararın kaldırılarak yeniden hüküm tesisi için istinaf başvurumuzdur.

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ

Öncelikle hükmedilen ceza hukuki dayanaktan yoksun olup, müvekkil suçsuzdur. Hem TCK md 142/1-a belirtilen hırsızlık suçu hem de TCK md 152/1-a da belirtilen belirtilen mala zarar verme suçlarının manevi unsuru kast olup, suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Çünkü müvekkil suçun konusunu oluşturan market içerisinden almış olduğu eşyaları hırsızlamak kastı gütmemiştir. Zira dosya içerisinde sanık ifadelerinde de anlaşılacağı üzere; bilinci yerinde değil iken market içerisinden almış olduğu eşyaları kendine geldiği vakit derhal ilgililere teslim etmiştir. Kaldı ki müvekkile isnat edilen ”hırsızlık” suçunu işlemiş olsa idi; almış olduğu eşyalarının tamamını geri getirmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda müvekkil market içerisinden almış olduğu eşyaları hırsızlamak kastı gütmemiş olduğu açık ve nettir.

Müvekkilin hırsızlık suçunu işlediğini kabul etmemekle birlikte dosya içerisinde müşteki ve tanık ifadeleri dikkate alındığında şikayetten vazgeçtiği anlaşıldığından dosya içerisinde sanık hakkında hüküm kurulması hukuki dayanaktan yoksundur.

Kaldı ki müvekkil suça konu eşyaları ilgili kişilere eksiksiz teslim etmesi ile birlikte TCK md 36 uyarınca; ”icra hareketleri tamamlandıktan sonra kendi çabası ile sonucun meydana gelmesini önlemişse vazgeçmenin gönüllü olduğu” yerleşik Yargıtay karaları uyarınca sabittir. Bu durumda müvekkil hakkında gönüllü vazgeçme şartları oluştuğundan müvekkile suç isnat edilmesi hukuki dayanaktan yoksun olup, açıklanan sebepler neticesinde müvekkilin suçsuz olduğu açık ve nettir.

Bu nedenle yerel mahkemece verilen bu mahkumiyet hükmü bozulmalıdır.

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda izah edilen nedenlerle … E., … K ve …. tarihli kararının KALDIRILARAK MÜVEKKİLİMİN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ talep ederim. tarih

Sanık  Müdafii

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 02:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.