Hırsızlık Savunma Dilekçesi

Şub 15, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Hırsızlık Savunma Dilekçesi

X ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

 

Dosya No: …../…..

 SANIKLAR                 : 

MÜDAFİİ                     : 

MÜŞTEKİ                    : 

TALEP KONUSU   : Müvekkil hakkında yapılan yargılama ile ilgili olarak esas hakkında savunma beyanlarımızdır.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkil hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlamasıyla kamu davası açılmıştır. Müvekkil mahkemenizce verilen karar gereğince X Hastanesine yatırılmış ve ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair OY BİRLİĞİ ile değil OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

2-müvekkil hakkında kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçlamasıyla kamu davası açılmış oysa ki müvekkil alışveriş merkezinde bulunan X A.Ş’den alışveriş yapmıştır. X alışveriş merkezlerinin Türkiye genelinde şubeleri olup bu marketler oldukça büyüktür. Büyük AVM ler tüm halka açık olup her zaman yoğun şekilde alışveriş yapılmaya müsait durumdadır. Bu marketlerde yapılan hırsızlıkların kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşyanın hırsızlığı olarak belirlenmesi hatalı olup bu tür AVM lerin tüm halka açık olması dolayısıyla nitelikli hırsızlıktan değil TCK md 141 gereğince hırsızlık suçundan yargılanması gerekmektedir.

3- Müvekkil Xnin yerli ve zengin ailelerinden biri olup hırsızlık yapmaya hiç mi hiç ihtiyacı yoktur. Önceki savunmada belirtildiği gibi şüphelinin adına kayıtlı X kısımda bir dairesi mevcut olup buradan 1825 TL aylık geliri mevcuttur. Ayrıca ailesi ile müşterek mülkiyetli X kısımda bir gayrı menkulü mevcut olup kendisi annesi ile birlikte bu evde ikamet etmektedir. Bundan başka şüphelinin ….. ili …….. ilçesi …… köyünde de gayrı menkulü mevcut olup buradan da kira geliri bulunmaktadır. Ayrıca sanığın banka hesapları kontrol edildiğinde sanığın bu işi mantıklı olarak yapamayacağına kanaat getirilmiştir. Zira sanığın vadesiz hesabında 24.035TL olduğu hesabın sürekli işlediği ve arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca sanığın iki adet vadeli hesabı bulunduğu bu hesaplarından birinde 24.035TL diğerinde ise 27.085TL bulunduğu görülmektedir. Ayrıca sanığın limiti 8700TL olan kredi kartının bulunduğu da görülmektedir. Böyle şartlara sahip bir kişinin hırsızlık suçunu bilerek işlemesi akla uygun gelmemektedir. Bu şartlar zengin ve soylu bir aileye sahip olan müvekkilin bilerek bu suçu işleyemeyeceğine karine teşkil etmektedir.

4- Bütün bu sonuçlar üzerine sanığa duruşma safhasında bir takım sorular sorulmuş ancak mantıklı cevaplar alınamamıştır. Zira sanık 3-4 fakülte bitirdiğini söylemişse de bu doğru değildir. Ayrıca sanık soru üzerine …….’nde öğretim üyesi olduğunu belirtmiştir. İşten ne zaman ayrıldığı sorulduğunda duraksamış ve cevap vermemiştir. Ancak aileden aldığımız bilgiye göre sanığın böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Bu anlamda sanığa ceza ehliyetinin tam olduğuna dair verilen rapora da itiraz ediyoruz.

5- Bütün bu şartlar altında sanığının 5237 sayılı kanunun 32 ile 34. maddeleri uyarınca cezai ehliyetini etkileyen ruhsal hastalığının bulunup bulunmadığı yönünden rapor tanzimi gerekli bulunarak müvekkil X Hastanesine yatırılmıştır. Adli sağlık kurulu raporunda muhalefet şerhi olmakla birlikte sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmıştır. Her ne kadar ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaatine varılmış olsa da müvekkilin daha önce X Hastanesinin 25-06-20…. tarihli Epikrizi, ……….. Hastanesinin 28-06-20…. tarihli raporu, ……. Ruh ve Sinir Hast. Hastanesinin 30-08-20…. tarihli raporu, Psikiyatrist Dr. …………..’ın 16-07-20…. tarihli raporu, Psikiyatrist Dr. …….’ın 09-09-20…… tarihli raporlarında müvekkilin akıl sağlığının tam olmadığı görülmektedir. Bundan dolayıdır ki müvekkilin suç esnasında akıl sağlığı yerinde olup olmadığı kesin değildir. Suç esnasındaki psikolojisinin ne durumda olduğu ayrıca kesin değildir. Müvekkilin eşyaları alıp jet kasadan geçerken ödeme yapmayı unutabileceği gibi ödemeyi yaptığını zannedip eşyaları kasaya doldurmuş olma ihtimalleri de gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Ayrıca müvekkil kasiyerden 17 paket …. marka sigara alıp 141,75 TL olan ücretini vermiştir. Zira hırsızlık kastı olan bir kişinin ancak eşyalarının hepsini çalması beklenebilir. Markette yapılan kontrol esnasında sigara alışverişi yapıldığına dair fiş bulunmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere müvekkilin hırsızlık yapma kastı bulunmamaktadır. Yapılan eyleme bakıldığında mantıklı bir insanın yapacağı bir durum değildir.

Bütün bu anlatılanlar ışığında müvekkile izafe edilen suç her ne kadar nitelikli hırsızlıksa da bina içerisi herkese açık olup muhafaza altında olmayan bir mal olmakla müvekkil hakkında TCK md 141 maddesi gereği cezalandırma yoluna gidilmesi lazımdır.

Müvekkilin işlediği suç teşebbüs aşamasında kalmış olmakla müvekkil hakkında TCK md 35 gereği indirim yapılması gerekmektedir. Müvekkilin psikolojik durumu ve mal varlığı durumuna ve suçun işleniş şekline göre müvekkil hakkında verilen cezanın ¾ üne kadar indirilmesi talebinde bulunuyoruz.

Ayrıca malın değerinin azlığı göz önüne alındığında müvekkil hakkında ayrıca TCK md 145 gereği indirim yapılması veya ceza verilmemesi talebinde bulunuyoruz.

Müvekkilin işlediği suç nedeniyle ortaya çıkan zarar aynı anda müvekkil tarafından giderilmiş olup ortada zarar olmadığından TCK md 168/1’nin uygulanmasını talep ediyoruz.

Sonuç ceza 1 yılın altında kalmakla verilecek cezanın TCK md 50 gereği paraya çevirilerek TCK md 51 uyarınca verilecek cezanın ertelenmesine

Müvekkil suçunu samimi olarak kabul etmiş ve duruşmaları da takip etmiş olmakla müvekkil hakkında TCK md 62 uygulanmasını talep ediyoruz.

SONUÇ         : Sunulan nedenler karşısında savunmanın kabulü ile öncelikle müvekkilin işlediği suçun kasadan ödeme yapmadan çıkarken yakalanması nedeniyle işlendiği iddia edilen suçun mantıklı bir insanın yapmayacağından müvekkilin BERAAT’ine,

Mesmu olmazsa müvekkil hakkında TCK 141. Maddesinden işlem yapılarak hakkında TCK 35 madde gereği ¾ indirim yapılmasına,

Müvekkil hakkında malın değerinin azlığı göz önünde bulundurularak TCK 145. Maddesi ile müvekkilin duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak hakkında TCK 62. maddesi uygulanmak suretiyle verilecek cezanın TCK 50. Maddesi gereği paraya çevrilmesine netice cezanın da TCK 51. Maddesi gereği ertelenmesine,

Suçun cezasının paraya çevrilmemesi halinde müvekkil hakkında CMK 231 maddesi gereği HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİYE BIRAKILMASINA karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.      

                                                                                                                              Sanık Müdafii

                                                                                                              Av

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hırsızlık Savunma Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.