Hırsızlık-Sanığın Devamlı Olarak Kleptomani İddiası Araştırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2014/9284 Karar : 2015/9606 Tarih : 05.05.2015

Hırsızlık-Sanığın Devamlı Olarak Kleptomani İddiası Araştırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2014/9284 Karar : 2015/9606 Tarih : 05.05.2015

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/9284
Karar : 2015/9606
Tarih : 05.05.2015

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın tüm aşamalarda ve temyiz dilekçesinde de belirttiği üzere psikolojik sorunları olduğunu söylemesi ve özellikle Cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde özetle, psikaytri muayenesinde anksiyete ve bipolar mani teşhisi konularak ilaç verildiğini, bu nedenle zanax ve nevrium gibi ilaçları kullandığını söylemesi yine kovuşturma aşamasında alınan ifadesinde de kleptomani hastası olduğunu söylemesi ve bunu temyiz dilekçesinde de yinelemesi karşısında; 5237 sayılı TCK md 32 uyarınca, sanığın suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı ve azalmış ise bunun önemli derecede olup olmadığı hususlarında Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan veya Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebeblerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca yeni hüküm kurulurken bozma öncesi hükmolunan yaptırımın (cezanın) ve sonuçlarının ağırlaştırılamayacağı kuralının gözetilmesine, 05/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.