Hırsızlık Nedeniyle Sigorta Şirketine Tazminat Davası Dilekçesi

Şub 16, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Hırsızlık Nedeniyle Sigorta Şirketine Tazminat Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

(Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

                                                                                  

DAVACI________    :                          

VEKİLİ_______  _   _:                      

DAVALI                 __: 

DAVA__________  : İşyeri/Hırsızlık Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davasıdır

DAVA KONUSU   : Müvekkil ile davalı şirket arasında yapılan Sigorta Sözleşmesi kapsamında müvekkilin işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı nedeniyle müvekkilin uğradığı zarar sebebiyle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla olay tarihinden itibaren işleyecek olan ticari faiz ile birlikte şimdilik müvekkilin uğramış olduğu maddi zarar nedeni ile 15.000,00.-TL maddi tazminatın davalıdan tahsili talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ    :15.000,00.-TL(Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla)                        

AÇIKLAMALAR   _:

 1. Müvekkilim davalı sigorta şirketi ile X tarihlerini kapsayan ………. nolu poliçe ile X üzerinde bulunan …………….. adlı işletmesindeki malvarlığını poliçede belirtilen rizikolara karşı sigortalanmak üzere sigorta sözleşmesi akdetmiş ve davalı şirketin sigortalısı olmuştur.
 2. Müvekkilim belirlenen sigorta prim miktarını davalı sigorta şirketine tamamen ödemiştir. Böylece poliçe geçerli hale gelmiş ve halen yürürlüktedir.
 3. Müvekkilim X sıralarında iş yerini kapatmıştır. X sıralarında iş yerini açmak üzere işyeri adresine gittiğinde dükkanının kepenklerinin kırıldığını ve iç kapı kilidinin kırılmak suretiyle açıldığını görmüştür. Müvekkilim bu durum karşısında 155 polis ihbar hattını arayarak konuyu anlatmıştır. Polis ekipleri kısa sürede olay mahaline gelip gerekli incelemeyi yapmıştır. Söz konusu hırsızlık olayında müvekkilimin iş yerinde satış için bulunan yaklaşık 15.000 TL’lik muhtelif ürün çalınmıştır.
 4. Olay tarihinde polis ekiplerince tutulan olay yeri inceleme raporunda; iş yerinin alüminyum giriş kapısı hizasındaki dış kepengin zeminden yaklaşık 1,5 metre kadar yukarıda olduğu, giriş kapının açık, kilit dilinin dışarıda olduğu, kilit mekanizmasında zorlanma olduğu(gözle görünecek aşırı bir zorlanma olmadığı) , iş yeri giriş alüminyum kapıda kilit mekanizması hizasında zorlama izlerinin olduğu tutanak altına alınmıştır.
 5. Müvekkilim bu olay nedeniyle uğramış olduğu zararın davalı sigorta şirketi tarafından karşılanması için davalı şirkete başvuru yapmış ve fakat davalı şirket X tarihli vermiş olduğu cevap yazısında araştırma şirketinin olumsuz değerlendirmesi sebebiyle müvekkilimin talebini reddetmiştir. Davalı sigorta şirketinin inceleme ve değerlendirmelerine itibar ettiği araştırma şirketi söz konusu olaya dosya üzerinden bakmış olay yerinde herhangi bir inceleme bulunmamıştır. Bu husus gerek müvekkil ile davalı sigorta şirketi arasında yapılan sigorta sözleşmesine, gerek hukuka, gerek hayatın olağan akışına ve gerekse iyi niyet ilkelerine aykırıdır.
 6. Müvekkilim, teminat miktarının ödenmesine ilişkin olarak davalı sigorta şirketine yazmış olduğu talep yazısı dilekçe ekinde sunulacaktır. Fakat ekspertizin tutmuş olduğu rapor niteliği taşıyan belgeler davalı sigorta şirketinde mevcut olup elimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle adı geçen belgeleri sayın mahkemenize arz edememekteyiz. Davalı sigorta ile müvekkilim arasında yapılan sözleşme devam ettiğine ve teminat altına alınan rizikolar gerçekleştiğine göre; sözleşme uyarınca muaccel hale gelen tazminatı davalı sigorta şirketinin ödemesi gerekmektedir.
 7. Bu itibarla davalı sigorta şirketinin ödeme yapmaması, buna ilişkin olarak verdiği ret cevabı tamamen kötü niyettir, ödenmesi gereken tazminatın geciktirilmesine yöneliktir ve açıkça hukuka aykırıdır. Davalı sigorta şirketinden mezkur poliçe nedeniyle fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımızı da saklı tutuyoruz.
 8. Yukarıda açıklanan nedenlerle iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER_ : HMK,TTK, BK, Sigorta Kanunu, Poliçe Genel Şartları  ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER_______      _:

 1. X bitiş tarihli sigorta poliçesi
 2. Davalı sigorta şirketinin elinde bulunan ekspertiz raporu
 3. Tazminat talebine ilişkin, müvekkilim tarafından davalı sigorta şirketine gönderilen yazı
 4. Davalı sigorta şirketince tutulan X nolu hasar dosyası
 5. X tarihli davalı sigorta şirketi tarafından gönderilen cevabi ret yazısı
 6. X tarihli polis zapt tespit tutanakları
 7. X tarihli şikayetçi ifade tutanağı
 8. X tarihli stok tutarları raporu
 9. Müvekkilin iş yerinde satış için bulunan muhtelif ürünlere ilişkin faturalar
 10. Olaya ilişkin X C.Başsavcılığından istenecek soruşturma evrakları
 11. Olaya ilişkin X Emniyet Müdürlüğünden istenecek tahkikat evrakları
 12. Keşif
 13. Tanıklar
 14. Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil

CEVAP SÜRESİ           : 2 Haftadır

NETİCE VE TALEP       :Yukarıda açıklanan nedenler ile;

 1. Davamızın KABULÜNE;
 2. Tensiple Birlikte DELİLLERİMİZİN TOPLANMASINA;
 3. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik olay tarihinden itibaren işleyecek ticari faiz ile birlikte şimdilik Sigorta Sözleşmesi Kapsamında müvekkilin uğramış olduğu zarar nedeniyle 15.000,00.-TL maddi tazminatın davalıdan TAHSİLİNE;
 4. Yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. tarih

 Av. 

         Davacı Vekili

 

EKLER               :

 1. Vekâletname
 2. X nolu X başlangıç X bitiş tarihli sigorta poliçesi
 3. Tazminat talebine ilişkin, müvekkilim tarafından davalı sigorta şirketine gönderilen yazı
 4. X tarihli davalı sigorta şirketi tarafından gönderilen cevabi ret yazısı
 5. X tarihli polis zapt tespit tutanakları
 6. X tarihli şikayetçi ifade tutanağı
 7. X tarihli stok tutarları raporu
 8. Müvekkilin işyerinde satış için bulunan muhtelif ürünlere ilişkin faturalar

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hırsızlık Nedeniyle Sigorta Şirketine Tazminat Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank