Hırsızlık-Kleptomani-Suçlanabilirlik Yeteneği-Yargıtay Kararı: Esas : 2003/10419 Karar : 2004/10611 Tarih : 04.10.2004

Hırsızlık-Kleptomani-Suçlanabilirlik Yeteneği-Yargıtay Kararı: Esas : 2003/10419 Karar : 2004/10611 Tarih : 04.10.2004

T.C.
YARGITAY
ALTINCI CEZA DAİRESİ

Esas : 2003/10419
Karar : 2004/10611
Tarih : 04.10.2004

Hırsızlık suçundan sanık X hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin ANKARA 1.Çocuk Mahkemesinden verilen 26.9.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık savunmanı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın savunmasının alındığı 5.6.2000 tarihli oturumda, savunmanı tarafından kleptomani hastası olduğunun ileri sürülmesi karşısında; suç tarihinde TCK md 46 ve TCK md 47’de öngörülen suçlanabilirlik yeteneğinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ali Tekindor savunmanının temyiz itirazı ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 4.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.