Hırsızlık-Kleptomani Savunması Suç Tarihine Yönelik Araştırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2014/19036 Karar : 2014/17628 Tarih : 14.05.2014

Hırsızlık-Kleptomani Savunması Suç Tarihine Yönelik Araştırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2014/19036 Karar : 2014/17628 Tarih : 14.05.2014

T.C.
YARGITAY
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2014/19036
Karar : 2014/17628
Tarih : 14.05.2014

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Dosyada mevcut olup, sanığın kleptomani hastalığı sebebi ile TCK md 32/1.maddesi kapsamında olduğuna dair 26.03.2010 tarihli oy çokluğu ile alınmış heyet raporunun, suç tarihi öncesine ait olduğunun anlaşılması karşısında, bahsi geçen hastalığın 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi ışığında, suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme (irade) yeteneğini tamamen kaldıracak veya önemli derecede azaltacak nitelikte olup olmadığının araştırılıp yöntemince raporla saptanarak, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi,aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık … müdafiinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 14.05.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.