Hırsızlık-Kleptomani Savunması-Başka Hırsızlık Dosyasının Bulunduğu ve İddianın İncelenmesi Gerektiği-Yargıtay Kararı: Esas : 2003/4948 Karar : 2003/6455 Tarih : 06.10.2003

Hırsızlık-Kleptomani Savunması-Başka Hırsızlık Dosyasının Bulunduğu ve İddianın İncelenmesi Gerektiği-Yargıtay Kararı: Esas : 2003/4948 Karar : 2003/6455 Tarih : 06.10.2003

T.C.
YARGITAY
ALTINCI CEZA DAİRESİ

Esas : 2003/4948
Karar : 2003/6455
Tarih : 06.10.2003

Hırsızlıktan sanık ve tutuklu X hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 24.12.2002 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 24.3.2003 tarihli tebliğname ile 3.6.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın mahkemeye sunduğu 06.11.2002 günlü dilekçe içeriği, 27.11.2002 ve 24.12.2002 günlü oturumlarda yaptığı savunma ve 11.01.2003 günü cezaevinde C.Başsavcı vekiline verdiği ifadeye göre; “kleptomani hastası olduğunu, benzer suçtan dolayı yargılandığı Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesince Adli Tıp Kurumuna sevk edildiğini” ileri sürmüş olması karşısında; sanığın suç tarihinde TCK md 46, 47. maddeleri gereğince sorumluluğunu kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikte bir durumunun bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ömer Burhan’ın temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 6.10.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.