Hırsızlık-Kleptomani İddiası Araştırılmalı ve Tek Hekim Raporu ile Yetinilmemelidir-Yargıtay Kararı: Esas : 2019/1138 Karar : 2019/6267 Tarih : 11.04.2019

Şub 17, 2020 | Hırsızlık

Hırsızlık-Kleptomani İddiası Araştırılmalı ve Tek Hekim Raporu ile Yetinilmemelidir-Yargıtay Kararı: Esas : 2019/1138 Karar : 2019/6267 Tarih : 11.04.2019

T.C.
YARGITAY
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2019/1138
Karar : 2019/6267
Tarih : 11.04.2019

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK md 53’de bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık …’nun yargılama aşamasında kleptomani hastalığının bulunduğunu, bu hastalık nedeniyle üç kez tedavi gördüğünü beyan etmiş olması karşısında, sanığın iddia ettiği gibi kleptomani hastalığının bulunup bulunmadığı araştırılarak, TCK md 32. maddesi gereğince “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı” hususunda rapor alınmasından sonra, sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, gerekirken … Devlet Hastanesinin tek hekim raporu ile yetinilerek sanık hakkında hüküm kurulması,

Müştekinin soruşturma aşamasında alınan ifadesinde marketlerinde 10-15 gündür mama ve kozmetik reyonlarında açıklarının olması nedeniyle güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde sanıkların değişik tarihlerde markete gelerek hırsızlık yaptıklarını belirlediklerini söylemesi karşısında, sanıkların aynı marketten farklı tarihlerde yapmış oldukları hırsızlık eylemleri nedeniyle haklarında açılmış dava bulunup bulunmadığının araştırılması varlığının tespiti halinde birleştirilmesi sanıkların tüm eylemleri arasındaki süre, iddianame ile dava açılma tarihlerine göre eylemlerinin ayrı suçları mı, yoksa zincirleme suç mu oluşturduğu değerlendirilip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar … ve … müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 11/04/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hırsızlık-Kleptomani İddiası Araştırılmalı ve Tek Hekim Raporu ile Yetinilmemelidir-Yargıtay Kararı Esas 20191138 Karar 20196267 Tarih 11.04.2019

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.