Hırsızlık-Kleptomani-Adli Tıp Kurumuna Sevk ve Araştırma Gerekir-Yargıtay Kararı: Esas : 2015/9159 Karar : 2016/20 Tarih : 11.01.2016

Hırsızlık-Kleptomani-Adli Tıp Kurumuna Sevk ve Araştırma Gerekir-Yargıtay Kararı: Esas : 2015/9159 Karar : 2016/20 Tarih : 11.01.2016

T.C.
YARGITAY
YİRMİİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2015/9159
Karar : 2016/20
Tarih : 11.01.2016

HIRSIZLIK
KLEPTOMANİ HASTASI

5237 s. TCK32141
ÖZET
Aşamalarda kleptomani hastası olduğunu ileri süren sanığın Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesine sevki ile 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi kapsamında, suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarıın algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılarak yöntemince raporla saptanıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Aşamalarda kleptomani hastası olduğunu ileri süren sanığın Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Dairesine sevki ile 5237 sayılı TCK md 32 kapsamında, suç tarihinde işlediği eylemin hukuki anlam ve sonuçlarıın algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinde önemli derecede azalma olup olmadığı araştırılarak yöntemince raporla saptanıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihinden sonra, 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014-140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararının, yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …’ın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.