Hırsızlık-Kleptomani-Adli Tıp Kurumu ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinden rapor aldırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/13998 Karar : 2019/596 Tarih : 14.01.2019

Son Güncelleme Tarihi

Hırsızlık-Kleptomani-Adli Tıp Kurumu ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinden rapor aldırılmalıdır-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/13998 Karar : 2019/596 Tarih : 14.01.2019

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/13998
Karar : 2019/596
Tarih : 14.01.2019

AKIL HASTALIĞI
HIRSIZLIK
5237 s. TCK32141

ÖZET
Sanığın kovuşturma aşamasındaki ifadelerinde psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve bu nedenle tedavi gördüğünü beyan etmesi ve hüküm açıklama yargılaması sırasında 03.02.2014 tarihinde talimat mahkemesine sunduğu belgede 01.11.2010 tarihinden itibaren kleptomani ve anksiyete bozukluğu hastalıkları nedeniyle … Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde tedavi gördüğünün belirtilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK md 32 uyarınca, sanığın suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinden rapor aldırılıp rapor içeriğine göre sanığın savunması değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın kovuşturma aşamasındaki ifadelerinde psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve bu nedenle tedavi gördüğünü beyan etmesi ve hüküm açıklama yargılaması sırasında 03.02.2014 tarihinde talimat mahkemesine sunduğu belgede 01.11.2010 tarihinden itibaren kleptomani ve anksiyete bozukluğu hastalıkları nedeniyle … Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde tedavi gördüğünün belirtilmesi karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 32. maddesi uyarınca, sanığın suç tarihinde işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinden rapor aldırılıp rapor içeriğine göre sanığın savunması değerlendirilerek sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik kovuşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 14/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kanyak: https://www.yargitay.gov.tr/

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.