Hileye dayanan davalar 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir

Oca 2, 2021 | Borçlar Hukuku

Hileye dayanan davalar 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.

Davacı, oğlu olan davalıya vekâletname verdiğini, davalının da vekâletnameye dayanarak kendisine ait taşınmazları 3. kişilere sattığını, yapılan satışların iptali için davalar açtığını, bu davalar sırasında davalının ibraname sunduğunu, bu ibranamenin hile ve sahtecilik ürünü olduğunu ileri sürerek, ihbarnamenin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, ibraname altındaki imzanın davacıya ait olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Davacı baba, vekil olarak tayin ettiği davalı oğlunu ibra etmediğini ve davalının dayandığı ibranamenin elinden hile ile alındığını iddia ederek ibranamenin iptalini istemiştir. Bir kimse kendi aleyhinde düzenlenen veya mevcut hak ve alacağı ortadan kaldıran bir belgenin hile sebebi ile iptali gerektiğini iddia ederek iptal davası açabilir. Çünkü bunda hukuki yararı vardır. Öte yandan, hileye dayanan iptal davaları ayrıca 1 yıllık hak düşürücü süreye tâbidir. O bakımdan her zaman ileri sürülebilecek ve mahkemece nazara alınabilecek itiraz ve defileden değildir. Bu nedenle davanın esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, böyle bir dava açılmayacağından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 15.2.1992 T. 66 E. 1213 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.