Hileli İflas Suç Duyurusu/Şikayet Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ MÜFLİS             :

SUÇ                                       : Hileli iflas suçuna ilişkindir.

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

AÇIKLAMALAR                :

1-) Şüpheli … … , …. Şirketi’nin sahibidir. Müvekkilimiz ile bir dönem ticari ilişkiler içinde bulunmuşlardır. Müvekkilimiz … … şüpheli müflise inşaat malzemeleri satmış, karşılığında altı ay sonra tahsil edilmek üzere ….. Bankası’na ait ….. çek numaralı bir adet çek almıştır. (EK 1)

2-) Müvekkilimiz ile şüpheli arasında gerçekleşen bu alım-satım ilişkisinden üç ay sonra …./…/….tarihinde şüpheli iflasını açıklamış olup,  … Ticaret Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… sayılı kararı ile şüphelinin iflasına karar verilmiştir. (EK 2)

3-) Ancak şüpheli müflis … Ticaret Mahkemesi’nce hakkında iflas kararı alınmadan ….. önce tapuda adına kayıtlı bulunan iki adet apartman dairesini boşandığı eşi … … ‘nin üzerine geçirmiştir. (EK 3) Şüpheli-müflis ile …. …. isimli kişinin boşanmış olduğu …. Aile Mahkemesi’nin …./…. E. …./…. K. sayılı dava dosyası incelendiği takdirde de Sayın Mahkemece de görülecektir. (EK 4)

4-) Müflis … …’ın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla hareket ettiği açıkça ortadadır. Malvarlığını boşandığı eşine muvazaalı olarak tapuda geçirmiştir.

4-) Açıklanan nedenlerle müvekkilimizi muvazaalı satış yapmak sureti ile zarara uğrattığı açık olan müflisin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K.  m. 311, 5237 S. K. m. 161

DELİLLER                    :    Müvekkilimiz ile müflis arasındaki alım-satım ilişkisi sonucu verilmiş olan bir adet çek fotokopisi, müflis hakkında verilen iflas kararı örneği, …. Aile Mahkemesi’nin …./…. Sayılı dava dosyası, taşınmaza ilişkin tapu kayıtları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizden mal kaçırmak için taşınmazını boşandığı eşine devreden şahsın cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EK:

1-) Müvekkilimiz ile müflis arasındaki alım-satım ilişkisi sonucu verilmiş olan …. Bankasına ait …… numaralı bir adet çek fotokopisi.

2-) … Ticaret Mahkemesi’nin …/… Esas, …/…Karar sayı ile verdiği iflas kararı örneği.

3-) Taşınmaza dair tapu kayıtları

4-)…… Aile Mahkemesi’nin …… sayılı dava dosyası

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

                                                                                                          Yakınan Vekili

                        Av.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 01:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.