HGS Cezasına İtiraz ve Dilekçesi

HGS Cezasına İtiraz

  • X Noterliği’nin  tarihli satış sözleşmesi ile satılan X plaka numaralı araca ait Karayolları Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları hakkında müvekkile gönderilen ödeme emirlerine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.
  • Adana’da sıkça rastladığımız HGS cezalarına itiraz yolu mevcuttur. Bu bağlamda Adana AV. Saim İNCEKAŞ’ın HGS cezasına itiraz süreci ile ilgili dilekçesi ve beyanları aşağıdaki gibidir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ EDEN                 :

VEKİLİ                            :

KONU                             : Müvekkil adına kayıtlı iken X Noterliği’nin  tarihli satış sözleşmesi ile satılan ………… plaka numaralı araca ait Karayolları Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları hakkında müvekkile gönderilen ödeme emirlerine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

  1. ………. plakalı araç müvekkilim üzerine kayıtlı iken X Noterliği’nin X tarihli satış sözleşmesi(Ek:1) ile X satılmıştır.

  2. X tarihinde müvekkile, X Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından  …….. plakalı araca ait olan X TL tutarında “Karayolları Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası”nı içeren ödeme emri tebliğ edilmiştir. Ancak; “X “ numaralı çağrı merkezi ile yapılan görüşmelerde X plakalı araç ile alakalı müvekkilim adına X yılına ait ortalama X TL ve X yılına ait ortalama X TL borç göründüğü başkaca bir borç olmadığı belirtilmiştir.

  3. X tarihli satış sözleşmesinden sonra yeni araç sahibinin yaptığı geçiş ihlalleri ve bunlara ait para cezaları da müvekkile gönderilmiştir. Müvekkilin X tarihinden sonra bu araçla bir bağlantısı kalmamış olup, X sonra yapılan ihlali geçiş cezaları araca satın alan şahsa aittir.

  4. Vergi Dairesi ile yapılan görüşmelerde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen belgeler ve tutarlar üzerinden ödeme emirlerinin düzenlendiği, bu hususta bir yanlışlık olması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzeltilerek kendilerine bilgi verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

  5. Yukarıda açıklananlar ışığında; müvekkile haksız ve hukuka aykırı gönderilen X plakalı araca ait olan X TL tutarındaki “Karayolları Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası”nın iptali ve sistem üzerinden düşürülmesi için X Vergi Dairesi ile gerekli yazışmaların yapılmasını, aksi takdirde hukuki yollara başvurucağımızı vekaleten bildiririz. tarih

İtiraz Eden Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 6 Ağustos 2020 17:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.