Hesap verme ile ilişkin uyuşmazlıkta davacının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir

Ara 29, 2020 | Vekalet Sözleşmesi

Özet: Hesap verme ile ilişkin uyuşmazlıkta, davacının bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Davacı, kendisinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu, Ankara’da mukim Erbil İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketinden 100 adet kullanılmış otobüs satın almak için anlaşma yaptığını, yanında çalışan ve teknisyen olan davalıyı, otobüslerin teknik muayene ve onarımını yaptırmak, teçhizatını tamamlamak üzere vekil tayin ettiğini, bu işleri yapması için davalıya Şekerbank Çankaya Şubesinin 4.10.1991 tarihli çeki ile 88 milyon TL ödemede bulunduğunu, davalının bu ödemeye karşılık hiçbir masraf göstermediğini ve zimmetinde kalan parayı iade etmediğini ileri sürerek, 88 milyon TL’nin iskonto faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, süresinde verdiği cevap dilekçesiyle, ikametgâhının Yalvaç İlçesi olduğunu bildirerek yetki itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, davanın sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayandığı ve davalının ikametgahının Yalvaç ilçesi olduğu kabul edilerek yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı adresini Ankara’da göstermiş, otobüsleri satın aldığı şirket Ankara’da olup, otobüslerin de Ankara’da teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Davalıya vekâletname veren Limited Şirketi Temsilcisi Y.K. aynı zamanda davacının da vekilidir. Davacı, böylece davalıyı vekil tayin ettiğini iddia etmektedir. Davalı, davacının yanında işçisi olduğunu savunmaktadır. Taraflar arasında vekâlet ilişkisi varsa, vekilin, müvekkiline, aldığı para hakkında hesap vermesi ve BK’nın 73; HUMK’un 10. maddeleri gereğince davacının bulunduğu Ankara’da parayı iade etmesi gerekir ve davanın da burada açılması mümkündür. Şayet işçisi olduğu için vekâleten iş yapmak üzere para verilmiş ise, gene bu paranın Ankara’da iadesi gerekir. Geçerli bir sözleşme ilişkisinin varlığı halinde nedensiz zenginleşme hükümleri uygulanamaz.

Mahkemenin bu yönleri göz ardı ederek yetkisizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır. Hükmün BOZULMASINA karar verildi (Y. 13. HD. 27.11.1992 T. 9166 E. 9218 K.).

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.