Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Hesap Kat İhtarnamesine İtiraz Dilekçesi

Hesap Kat İhtarnamesine İtiraz Dilekçesi

X 7.  NOTERLİĞİNE

İHTARA CEVAP VERENLER:

İHTARA CEVAP VEREN VEKİLİ:

MUHATAP :  

KONU : X Noterliği’nden keşide edilen ……….yevmiye nolu ve ……………… tarihli hesap kat ihtarnamesine itirazlarımızdır.

Sayın Muhatap;

Müvekkil şirketin yukarıda tarihi ve yevmiye numarası yazılı ihtarnamedeki hesap numarasından muaccel hale gelmiş likit bir borcu bulunmamaktadır. Söz konusu ihtarnamede yazan kalan anapara borcu yanlış hesaplanmıştır. Sözleşmeye uygun şekilde kredi taksitleri ödenmektedir ve ödenmeyen sadece 3 taksit kalmıştır. Yine aynı şekilde kredilerin tüm ferileri; yıllık kredi akdi faiz oranı, yıllık temerrüt faiz oranı, KKDF ve BSMV hukuka aykırı şekilde belirlenmiştir. Bu nedenle hesap kat ihtarnamenize ve ihtarnameniz içeriğinde talep ettiğiniz asıl alacak miktarına ve diğer tüm ferilerine vekaleten itiraz ediyoruz.

Yukarıda tarihi ve yevmiye numarası yazılı ihtarnamedeki hesap numarasından muaccel hale gelmiş likit bir borç bulunmaması sebebiyle kredi kefili müvekkil …………………………’nun kefalet hükümlerine göre borçtan sorumluluğu doğmamıştır. Bu nedenle hesap kat ihtarnamenize ve ihtarnameniz içeriğinde talep ettiğiniz asıl alacak miktarına ve diğer tüm ferilerine müvekkil kefil yönünden de vekaleten itiraz ediyoruz.                                         

Bu nedenle, müvekkillerin tarafınızca iddia edildiği şekilde ve iddia edildiği miktarda bir borcu bulunmamaktadır. Ayrıca; İhtarnamenin konusu olan cari hesabın tek taraflı olarak haksız ve hukuka aykırı bir şekilde kat edilmesi neticesinde müvekkillerin uğradığı ve uğrayacağı zararlar nedeniyle tazminat talebimiz ile hukuki yollara başvurma hakkımız tarafımızca saklı tutulmaktadır.

Hesap kat ihtarnamesine itirazlarımızı Cevaben İHTAR EDERİZ tarih

SAYIN NOTER;

İhtarnamenin bir suretinin muhataba tebliği ile, bir suretinin kasanızda saklanmasını ve bir suretinin tarafımıza iade edilmesini vekaleten talep ederim.

Cevaben İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 16:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.