Her İki Eşin Gelirleri Birbirine Yakın İse Kadının Yoksulluğa Düştüğünden Söz Edilemez

Haz 5, 2020 | Nafaka Avukatı

Her İki Eşin Gelirleri Birbirine Yakın İse Kadının Yoksulluğa Düştüğünden Söz Edilemez

Eşlerden her ikisi de yoksulluk nafakası talep edebilir. Ancak bunun için boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olması gerekir. Eğer ki her iki eşin de gelir seviyesi birbirine eşit ise eşlerden herhangi birinin yoksulluğa düştüğünden bahsedilemez. Dolayısı ile yoksulluk nafakası gündeme gelmez.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; her iki boşanma davası ve fer’ileri yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise; tazminatların miktarı ile ziynet alacağına ilişkin davasının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle karşı davanın, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılabileceğine süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkemece davaların ayrılmasına karar verilmesinin (HMK.md.133) gerektiğine, davalının, karşı boşanma davasını da ihtiva eden cevap dilekçesini süresi içinde verilmemiş olup bu halde; yasal olarak karşı davanın tefriki gerekiyor ise de, karşı dava da boşanmaya ilişkin olduğuna göre, davaların, birlikte görülmesi ve delillerin birlikte değerlendirilmesinde usul ekonomisi bakımından yarar bulunduğundan, ayırma kararı verilmeyip, asıl dava ile birlikte görülmüş olmasında bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temviz itirazları yersizdir.
 
2-Toplanan delillerden; davacı-karşı davalı erkeğin fabrikada, davalı-karşı davacı kadının da tekstil işinde işçi olarak çalıştığı, kadının sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu, tarafların gelirlerinin birbirine yakın olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının yoksulluğa düştüğünden söz edilemez. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları oluşmadığı halde kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …. yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Serdar’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.11.2015(Prş.)( 2. Hukuk Dairesi 2015/7082 E. , 2015/21162 K. “İçtihat Metni”)
Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.