Her Farklı Nafaka İcra Takibi İçin Ayrı Vekalet Ücreti Çıkar

Haz 20, 2020 | İcra Hukuku, Nafaka Avukatı

Her Farklı Nafaka İcra Takibi İçin Ayrı Vekalet Ücreti Çıkar

  • Somut olayda, ilk takip ile sonraki takibin birbirinden farklı dönem nafakaları için başlatıldığı görülmekte olup her icra dosyasında icra vekalet ücretinin ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm kurulması isabetsizdir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR
Borçlu vekili, İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; müvekkili aleyhine nafaka alacağının tahsiline ilişkin başlatılan ilk icra takibinin infazen işlemden kaldırılması üzerine aynı ilama dayalı olarak başlatılan ikinci takipte yeniden icra vekalet ücreti tahsili yönünde bakiye dosya borcu çıkartıldığını, ilk takip dosyasında ödenen vekalet ücretinin eldeki dosyadan mahsubunu İcra Müdürlüğü’nden talep ettiklerini ancak talebin reddedildiğini beyanla anılan 11.03.2014 tarihli İcra Müdürlüğü işleminin kaldırılmasını veya dosya hesabında vekalet ücreti bulunmaması gerektiğine karar verilmesini istemiştir.
 
Mahkemece, nafaka alacağına ilişkin ilamın icrasından dolayı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 9. maddesine göre, bir yıllık nafaka bedeli üzerinden vekalet ücreti hesaplanıp ödenmesi gerektiğinden ve takip alacaklısının 2013 yılında başlatılan icra takip dosyasında takip alacağının tahsil edildiğine dair beyanına göre ilamdan kaynaklı vekalet ücreti alacağının ödendiğinin kabulü gerektiği, bu kabule göre tahsil edilen vekalet ücreti alacağının, aynı ilamın icrasından dolayı Gaziantep 13. İcra Müdürlüğü’nün 2014/… Esas sayılı takip dosyasında ikinci defa istenemeyeceği gerekçesiyle şikayetin kabulüne karar verilmiş, hüküm, alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.
 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 9. maddesi, nafakaya ilişkin davalarda Mahkemece takdir edilecek vekalet ücretine ilişkindir. İcra Müdürlüğü’nde hesaplanacak vekalet ücreti ile ilgili olarak ise; nafaka ilamlarına dayalı takipler ile ilgili olarak özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
Somut olayda, ilk takip ile sonraki takibin birbirinden farklı dönem nafakaları için başlatıldığı görülmekte olup her icra dosyasında icra vekalet ücretinin ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm kurulması isabetsizdir.
 
.//..
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 11.11.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. ( 8. Hukuk Dairesi 2014/17947 E. , 2015/20191 K. “İçtihat Metni” İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gaziantep 3. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/05/2014)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.