Hepatit B Hastalığını Eşten Gizlemek Nedeniyle Evliliğin İptali Mahkeme Kararı

Nis 20, 2019 | Evliliğin İptali

Hepatit B Hastalığını Eşten Gizlemek Nedeniyle Evliliğin İptali Mahkeme Kararı

-KARAR-

Taraflar arasında görülen EVLENMENİN İPTALİ DAVASININ yapılan yargılaması sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Adana Barosu Avukatlarından Saim İncekaş’ın mahkememize vermiş X havale tarihli dilekçesinde, dayalı ile 14/11/2003 tarihinde nikah yaptıklarını, esasında evliliklerinin gerçek bir evlilik olmadığını, davalı ile arkadaş ortamında tanıştığını 07/11/2003 tarihinde nişanlanarak evlenmeye karar verdiklerini, birbirlerini tanımadan nişandan 15-20 gün sonra evlenmek üzere nişan yaptıklarını, ancak düğünlerinin olmadığı için bir araya gelemediklerini, davalının sonradan Hepatit B rahatsızlığının olduğunu öğrendiğini, davalının bunu kendisinden sakladığını ve bu hastalıktan dolayı askerlik hizmetine alınmadığını, davalının da bu hususu kabul ettiğini, kendisinin Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde okuduğunu, gerçekte var olmaya bu akitin eğitimini ve aile ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve bu nedenlerle davalı ile Evlenme Akitlerinin İptalini talep etmiştir.

Davalı mahkememizdeki duruşmada hazır bulunmuş, davacı tarafından söylenen iddiaların doğru olduğunu, davacı ile evlenmiş bulunduğunu, Hepatit B hastalığının doğru olduğunu, evlenmeden
önce bu rahatsızlığını davacıdan sakladığı hususunun doğru olduğunu, davacı ile evlenmelerine rağmen bir araya gelemediklerini, açılan davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Mahkememizce tarafların aile nüfus kayıt tabloları dosya arasına getirtilmiştir.

İncelenmesinde tarafların X tarihinde evlendikleri anlaşılmıştır.

Davalının (duruşmadaki beyanı ve alınan Adli Tıp Kurumu raporuna binaen) önemli bir rahatsızlık olan Hepatit B rahatsızlığını evlenmeden önce davacıdan sakladığı, tarafların evlendikleri ancak karı-koca olarak bir araya gelmedikleri MK’nın 149/2 maddesinde ifadesini bulan” Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse” şartının davada gerçekleştiği anlaşıldığından “Nisbi Butlan* sebebi ile davanın kabulü gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan gerekçeler karşısında;

HUKUM:

1- Açılan davanın kabulü ile … ili …ilçesi…Köyü cilt 26 hane 14 ve bsn 63 de evlilik kayıtlan bulunan …ve …’ dan …yılında doğma Davacı … ile … ve …’den …yılında doğma Davalı …’ in TMK. 149/2 MADDESİ GEREĞİNCE Nisbi Butlan Sebebi bulunduğundan EVLENME AKTİNİN İPTALİNE,

2- Dosya için yapılan masrafların taraflar üzerinde bırakılmasına,

3- Harç peşin olarak alındığından başkaca alınmasına yer olmadığına,

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 15/09/2004

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.