Bir Sayfa Seçin

(Y. 2. HD’nin 07.04.2003 gün ve 1623-5038 s. karan)

  • EŞLERİN KARŞILIKLI OLARAK AÇTIKLARI TÜM BOŞANMA TALEPLERİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
  • AYNI ANDA HEM ZİNA HEM DE BİRLİĞİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİNE DAYALI BİRLİKTE DAVA AÇILABİLECEĞİ

ÖZET: Kadın 5.6.2001 tarihinde kocanın açtığı boşanma davası ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce birliğin temelinden sarsılması ve zina nedeniyle boşanma davası açmıştır. Her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilir. Boşanma davası, kocanın açtığı ve 26.03.2002 tarihinde kesinleşen boşanma hükmü ile konusuz kalmış ise de, feri istekler ve yargılama giderleri yönünden davaya devamla inceleme yapılmalıdır. Bu nedenle kadının açtığı boşanma davası dışındaki talepleriyle ilgili olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken davanın tümden konusuz kaldığı gerekçe gösterilerek yanlış değerlendirme sonucu reddi ve yargılama giderlerinin davacıya yüklenmesi bozmayı gerektirmiştir. 

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Son Güncelleme Tarihi