Hem tedbir nafakası hem de davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebinde bulunulmuşsa ayrı ayrı harç verilmelidir- Yargıtay Kararı

Hem tedbir nafakası hem de davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması talebinde bulunulmuşsa ayrı ayrı harç verilmelidir

Davacı kadın hem nafaka, hem de davalının tasarruf yetkisinin sınırlandınlması talebinde bulunmuştur. (TMK.md.199) Dava açarken alman başvuru harcı her iki davayı da kapsar.

Davacının, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması davasında noksan peşin harem ikmaliyle (Harçlar Kanunu madde 30-32), bu talep hakkında da olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, bu dava yönünden bir hüküm tesis edilmemesi bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 16.02.2011, E. 2010/373, K. 2011/2551.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 27 Nisan 2020 07:29

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.