Hayvanın Verdiği Zararın Tazmini Dava Dilekçesi

X  MAHKEMESİNE

DAVACI                                          :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : … Tazminatın Ödetilmesi İstemi .

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim … İli’ne bağlı … Köyü’nde ikamet etmektedir. Müvekkilimin … dönüm tarlası vardır ve tek geçim kaynağı bu tarladan kaldırdığı ürünlerdir.

2-) Müvekkilim olay günü tarlasına ekmiş olduğu buğdayın sulamasını yapmaktadır. Akşam saatlerinde  davalı … sahip olduğu koyunları  otlatmak için müvekkilimin tarlasının yanındaki boş araziye gelmiştir. Müvekkilim, davalıya koyunların tarlasına girmemesi için dikkatli olmasını söylemiş ve evine gitmiştir.

3-) Müvekkilim, diğer gün sabah saat …’da tarlasına sulamaya devam etmek için gitmiş ve tarlasındaki buğdayın yarısının talan olduğunu görmüştür. Davalının  koyunları müvekkilimin tarlasına girmek suretiyle ürünleri yemişlerdir. Müvekkilimin zararı …TL.’dir. Davalıdan bu zararın tahsili istenmesine rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır.

HUKUKİ NEDENLER                  : 818 S. K. m. 56 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Keşif,  bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının … TL. tazminat ödemeye mahkum edilmesine,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 23:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.