Haysiyetsiz Hayat Sürme Boşanma Dilekçesi

T.C. BURSA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI :             

VEKİLİ   :             

DAVALI :             

DAVANIN KONUSU          :  Haysiyetsiz Hayat Sürme nedeniyle tarafların boşanması ve  diğer taleplerimizin hüküm altına alınmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR             :      

1) Davacı ile davalı 02.01.1997 yılından beri evlidirler. Bu evliliklerinden reşit olan  isminde 1 çocukları bulunmaktadır.

2) Davalı eş evlilik birliği devam ederken sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemiş, kendi hemcinslerine ilgi duymuş ve müvekkilim defalarca kendisiyle konuşup tedavi olması için süre vermesine rağmen sonuç değişmemiştir.  Bu durum, davacı müvekkilimin karşı tarafla bir arada yaşamasını beklenemeyecek bir hal oluşturmaktadır.

3)Davalının kadın kıyafetleri giydiğine ortak kızları Funda da rast gelmiş ve bunun üzerine davacı ve kızı evden ayrılmıştır. Yaklaşık 3 aydır fiili olarak ayrı yaşayan tarafların artık evlilik birlikteliğini sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

Adli Yardım Talebi Hakkında;

Müvekkilim, asgari ücretle çalışmaktadır ve başka herhangi bir desteğe sahip değildir. Reşit olan kızıyla beraber yaşamaktadırlar. Mali durum araştırması yapıldığında da açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilimizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilimiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz

4)Arz ettiğimiz nedenlerle, “haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle” fiilen biten evliliğin hukuken de bitirilerek tarafların  ‘BOŞANMALARINA’ hükmedilmesini, bu süreçte derin yaralar alan müvekkilim lehine 50.000 TL maddi 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini, düğünde takılan ziynet eşyaları ve takı paralarının müvekkilime verilmesini sayın mahkemeden talep ediyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER   :              M.K.,H.M.K., sair yasa ve mevzuat hükümleri.

DELİLLER                              :    Tanık beyanları, nüfus Kayıtları, ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP              :              Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız haklı sebeplerden dolayı;

a) Öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına karar verilmesine,

b)“Haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle” tarafların BOŞANMALARINA, müvekkilim lehine 50.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, düğünde takılan ziynet eşyaları ve takı paralarının müvekkilime verilmesine,

c)Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini sayın mahkemeden bilvekale arz ve talep ederim.   (tarih)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

EK:

1)Nüfus kayıtları

2)Vekaletname örneği

3)Bursa Barosu Adli Yardım Kabul Formu

bir yorum bırakın