Haysiyetsiz Hayat Sürme Boşanma Dilekçesi

Kas 4, 2019 | Dava Dilekçesi

Haysiyetsiz Hayat Sürme Boşanma Dilekçesi

T.C. ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI :             

VEKİLİ   :             

DAVALI :             

DAVANIN KONUSU          :  Haysiyetsiz Hayat Sürme nedeniyle tarafların boşanması ve  diğer taleplerimizin hüküm altına alınmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR             :      

1) Davacı ile davalı X yılından beri evlidirler. Bu evliliklerinden reşit olan  isminde 1 çocukları bulunmaktadır.

2) Davalı eş evlilik birliği devam ederken sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemiş, kendi hemcinslerine ilgi duymuş ve müvekkilim defalarca kendisiyle konuşup tedavi olması için süre vermesine rağmen sonuç değişmemiştir.  Bu durum, davacı müvekkilimin karşı tarafla bir arada yaşamasını beklenemeyecek bir hal oluşturmaktadır.

3)Davalının kadın kıyafetleri giydiğine ortak kızları Funda da rast gelmiş ve bunun üzerine davacı ve kızı evden ayrılmıştır. Yaklaşık 3 aydır fiili olarak ayrı yaşayan tarafların artık evlilik birlikteliğini sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

Adli Yardım Talebi Hakkında;

Müvekkilim, asgari ücretle çalışmaktadır ve başka herhangi bir desteğe sahip değildir. Reşit olan kızıyla beraber yaşamaktadırlar. Mali durum araştırması yapıldığında da açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilimizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilimiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz

4)Arz ettiğimiz nedenlerle, “haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle” fiilen biten evliliğin hukuken de bitirilerek tarafların  ‘BOŞANMALARINA’ hükmedilmesini, bu süreçte derin yaralar alan müvekkilim lehine 50.000 TL maddi 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini, düğünde takılan ziynet eşyaları ve takı paralarının müvekkilime verilmesini sayın mahkemeden talep ediyoruz.

HUKUKSAL NEDENLER   : M.K.,H.M.K., sair yasa ve mevzuat hükümleri.

DELİLLER                            : Tanık beyanları, nüfus Kayıtları, ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız haklı sebeplerden dolayı;

a) Öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına karar verilmesine,

b) “Haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle” tarafların BOŞANMALARINA, müvekkilim lehine 50.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, düğünde takılan ziynet eşyaları ve takı paralarının müvekkilime verilmesine,

c) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini sayın mahkemeden bilvekale arz ve talep ederim. (tarih)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DAVACI VEKİLİ
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma Avukatı

EK:

1)Nüfus kayıtları

2)Vekaletname örneği

3)X Barosu Adli Yardım Kabul Formu

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

X NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI                      :

ADRES                       :

DAVALI                      :

ADRES                       :

DAVA KONUSU        :Haysiyetsiz hayat sürme ve sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle Evlilik birliğinin temelden sarsılması, Aile birliğinin bozulması ve davalının aile sorumluluklarını yerine getirmeyerek aileyi terk etmesi, aile imkânlarının kötü kullanılarak ailenin başkalarına muhtaç bırakılması sebepleriyle boşanma talebimin kabulü, müşterek çocukların velayetinin tarafıma verilmesi, dava tarihinden itibaren müşterek her bir çocuk için 750’şer TL Tedbir nafakasına hükmedilmesine dava sonunda nafakanın iştirak nafakasına dönüştürülmesine, tarafım içinde dava tarihinden itibaren 750 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine dava sonunda da nafakanın yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine, 100.000 TL Manevi ve 100.000 TL de Maddi olmak üzere 200.000 TL Tazminat talepli dilekçemdir. (Fazlaya ilişkin haklar saklıdır.)

AÇIKLAMALAR        :

1- Kocam /2003 tarihinde resmi nikahlı olarak evlendik. Bu evlilikten müşterek çocuklar 08/11/2018 doğumlu, 13/07/2008 doğumlu ve 04/08/2004 dünyaya gelmiştir. Davalı eşten kaynaklanan sebeplerden dolayı evlilik süresince anlaşmazlıklar ve tartışmalar baş göstermiş bu durum şiddetli geçimsizlik doğurmuş bu nedenle huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Evlilik birliği süresince evliliğin tarafıma yüklediği yükümlülükleri yerine getirmiş ve sorumlu bir eş olarak üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmiş bulunmaktayım. Davalı eşim ise tüm bunlara karşın şiddetli geçimsizliğe yol açan davranışlar sergilemiş ve tüm iyi niyetli uyarılarıma rağmen davranışlarını değiştirmemiştir. Ailemizin rızkını gazinolarda harcamış, başka kadınlarla ilişki ve birliktelik yaşamış ve yaşamaya devam ederek sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Müşterek çocuklar üzerindeki bakım, gözetim, korunma ve eğitilmeleri ile ilgili yükümlülüklerini de ihlal etmiştir. Bugüne kadar bana ve müşterek çocuklara karşı olan görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.     

2- Bununla beraber kocam Japonya’ya gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak Japonya’ya uçuş bileti olduğu halde yurtdışına çıkış yapmadı. Kendisinden yaklaşık bir hafta boyunca haber alamadığımdan dolayı, ben hemen İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp olduğu yönünde müracaatta bulundum. Bunun üzerine mahalle muhtarımız Semih ı arayarak kayıp olmadığını fakat evine tekrar dönmeyeceğini bildirmiştir. Kocam beni ve çocuklarını terk etmiş olup, aile sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

3- Kocam tarihinden bu yana isimli bayanla yaşamaktadır. ile beraber olduklarını belirten mesajını, mahalle sakinlerinden cep telefonundan babam ve amcam göstermiştir. Ayrıca amcam ve eşi Sir market alışverişinde Kocam ile birlikte görmüşlerdir. Kocam bu günlerde Denizli merkezde bulunduğunu amcam İhsan bilmektedir. Bu durum Kocam beni üç kız çocuğumla yalnız bırakarak evini terk etmiş olduğunu ve başka bir kadınla gayri meşru bir birliktelik yaşadığını göstermektedir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 185. Maddesi gereğince; Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Hükmü gereğince eşler evliliklerinden itibaren kurmuş oldukları evlilik birliklerinin devamını ve mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak zorundadırlar. Yukarı da açıkladığım üzere davalı eşim evliliğin salahiyeti ve evlilik birliklerinin mutluluğunun sağlanması için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemiş ve müşterek çocuklara karşı olan görevlerini de ihmal etmiştir.

Eşim Denizli Merkezde başka kadınlarla dost hayatı yaşamakta olup, aile birliğini bozmuştur, sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu olaylar üzerine yapabileceğim başka hiçbir şeyim olmadığından üç tane tane kız çocuğumla baba evine dönmek zorunda kaldım. Çünkü kalacak başka evimiz yoktur.

4- Kocam başka kadınlarla ilişkisi ilk değildir. Daha önceleri de başka bir kadınla ilişkilerini ortaya koyan cep telefonundaki ses kayıtlarını tesadüfen buldum. Bu ses kayıtlarını kızlarım, kocamın kendi anne, babası ve kız kardeşleri de dinledi. Kocam evden ayrılışına kadar eve çok sık geç gelmekteydi ve Gazinoya gitmekteydi. Gazinoda çalışan bayanlarla da irtibatı vardı. Bu kadınlardan birisi cep telefonunda tanımadığımız bir erkek ismiyle kayıtlı olduğunu öğrendim. Bu kadını arayıp çocuklarımın olduğunu ve bu ilişkiyi kesmelerini rica ettim.  2018 yılı Ramazan Bayramında çocuklarımla beni öğlen eve bırakıp akşama kadar eve gelmedi. Kendi amcaoğlundan Gazinoda olduğunu öğrendik. Kocam Gazinodan geldiğinde karnımda bebekle boğazımı sıkarak ve telefonunu yüzüme fırlatarak bana şiddet uyguladı, hakaret ve küfürler etti, aile içerisinde sarf ettiği sözlerle beni aşağıladı. Bu esnada çocuklarımda yanımdaydı. Kocam bu dönemde evine karşı sorumluluklarını yerine getirmeyerek bana karşı duyarsız davrandı.

5- Kocam ile birlikte tapusu ikimizin üstüne olan bir arsa üzerinde müstakil evimiz vardı. Kocam iş kuracağım deyip 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) kredi çekeceğini söyleyerek, beni krediyi çekeceği Esnaf Kefalete götürdü. Ancak kredinin 100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) olduğunu, krediyi kocamın arkadaşı üzerinden çektiklerini ve bu krediye karşılık evimizin bulunduğu arsanın ipotek edildiğini Esnaf Kefalet’te öğrendim. Kocam krediyi esnaf olmadığı için kendi adına alamadığını, bunun için esnaf olan arkadaşı üzerinden aldıklarını ve bana bu durumun bir formalite olduğunu söyledi. Ben kredi nasıl alınır ve nasıl ödenir bilmiyorum. Kocam ekonomik durumunu düzeltirse evine ve ailesine daha fazla ihtimam gösterir diye ümit ettiğimden veya bu krediye imza atmazsam evlilik birlikteliğimizin daha kötüye gitmesinden korktuğum sebeple kredi kefaletine imza atmak zorunda kaldım. Ben alınan parayı görmedim. Kocam a sorduğumda kredinin 30.000 TL’sini (Otuz Bin Türk Lirası) kendisinin aldığını geri kalan 70.000 TL’yi (Yetmiş Bin Türk Lirası) aldığını ve kredi geri ödemesini bu oranlarda (%herkesin kendisi yapacağını bildirdi. Kocam aldığı parayla evimize birkaç tane büyük baş hayvan getirdi. Fakat bir iki ay içerisinde değişik bahanelerle bu hayvanları evden birer birer götürdü. kredi borcunu ödemeden bir süre sonra yurt dışına kaçtı. Aynı zamanda kocamın şahıslardan elden faizli borçlar aldığını, senetli borçları olduğu, gazinolara borçlanmış olduğunu ve bundan dolayı da tehditler aldığını öğrendim. Şahıslara, gazinolara ve Esnaf Kefalet’e olan borçları ödeyecek bir başka imkânımız olmadığından ve bu borçlar sebebiyle kendime ve çocuklarıma gelebilecek zararlardan da korktuğumdan tek barınağımız olan evimizin satılmasına onay verdim.

Kocam da eğer evi satmazsak intihar edeceği yönünde bana baskılar yaptı. Bu sebeplerle evimizin bulunduğu arsayı Esnaf Kefalet’e olan kredi borçlarını ödemek ve üzerine elden 70.000 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası) almak koşuluyla kocamın amcaoğlu n takibiyle sattık. Arsa tapusu Esnaf Kefalet’e ipotekli olduğu için tapu devri gerçekleşmedi. İpotek kalkınca tapunun devredilmesini taahhüt ettik. Kredi borcundan arta kalan 70.000 TL’yi (Yetmiş Bin Türk Lirası) babam tarafından kocam elden aldığı faizli borçlarına, avukatta olan senetli borçlarına ve gazino borçlarına ödendi. Bizde bu süreçte evimizi boşaltarak başka bir eve taşınmak zorunda kaldık.

Sonuç olarak; kocam kendi işini kurmak bahanesiyle barınacak tek yerimiz olan evimizi ipotek ettirerek arkadaşının üzerinden kredi çekmiş ve bu parayla kendi iş kurmadığı gibi büyük bölümünü arkadaşına peşkeş çekerek evimizin satılmasına sebep olmuş ve aileyi büyük zarara uğratmıştır. genel davranışlarına bakıldığında bu olayı ortak pay sahipliği olduğumuz evi satmaya beni mecbur bırakarak benden bir mal kaçırma planı olduğunu düşünmekteyim. Çünkü kredinin bir bölümünü kendisi aldı, bir bölümünü yurt dışına kaçan arkadaşına kendisi tekrar ondan almak üzere kaçırttı ve bir bölümünü de kendisi elden güya aldığı borçlarına, senetlerine ve gazino borçlarına babama ödettirdi. yurt dışına kaçtıktan bir süre sonra amcam kendisinin krediden bir borcu kalmadığını kalan parayı verdiğini ifade etmiştir.

6- Son olarak kocam sebep olduğu tüm bu olumsuzlukları düzeltmek için yurtdışına (Japonya) çalışmaya gideceğini söyledi. Bana amcalarımdan (borç para isteterek Japonya uçak biletlerini aldı, her türlü pasaport ve vize masraflarını yaptı ve yanına bir miktar nakit parayı da alarak Japonya’ya gitmek için evden ayrıldı. Ancak aponya’ya gitmek yerine dostu olan ile kaçtı. Japonya’ya diye yola çıkışı ile aynı zamanlı ile birlikte kaçışı önceden planlamış bir eylem olup, bu planı gerçekleştirmek için beni ve akrabalarımı nitelikli dolandırmıştır.

7- Kocam toplumun örf ve adetlerine ve TC kanunlarına muhalif gayri ahlaki yaşantıyı kendine alışkanlık haline getirmiş olması ve ailenin sahip olduğu maddi imkanları sorumsuzca sarf ederek aile fertlerini bakım, beslenme, giyim, barınma ve eğitim ihtiyaçları hususunda başkalarına muhtaç bırakmış bulunması, aileyi terk ettiği günden buyana çocuklarına karşı sorumluluklarının hiç birini yerine getirmemiş olması sebepleriyle müşterek üç kız çocuğumuzun velayetlerini bundan sonrada taşıyamayacağı anlaşılmaktadır.

Müşterek üç (1 yaşında, 13 yaşında ve 17 yaşında ) kız çocuğumun mevcut kış şartlarında beslenme, bakım, giyim, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını başkalarının yardımıyla zor şartlarda da olsa sürdürmekteyim. Çocuklarımın kız olmaları ve anne bakımına muhtaç olmaları dikkate alınarak velayetlerinin tarafıma verilmesini talep etmekteyim.

8- Ailesinden kaçarak sorumluluklardan kurtulmayı uman davalı da TC kanunlarının öngördüğü yaptırımlar uygulanarak çocuklarıma ve bana nafaka verdirilmesinin sağlanmasını istiyorum. Yaşam mücadelesini tek başıma vermekteyim. Mesleğim olmadığı için çalışma imkanım da yoktur. Hiçbir maddi gelirim yoktur. Komşuların ve ailemin yardımları ile ayakta kalmaya çalışıyorum. Aynı zamanda üç tane kız çocuğuma da tek başıma bakıyorum. Fakat dayanacak gücüm kalmadı. Bu nedenle hem müşterek çocuklar hem de kendim için talep ettiğim tedbir nafakalarının kabulüne karar verilmesi gerekir. Boşanma ile birlikte yoksulluğa düşeceğim.

9- Manevi tazminat bakımından;

Yıllarca kendimden ödünler vererek evliliği ayakta tutmaya çalıştım ve karşılığında eşimden hiçbir pozitif hamle görmeme rağmen evliliğimizi korumak adına ve bilinçli bir eş olmanın vermiş olduğu sorumlulukların bilincinde hareket ettim. Bunca zamanımı ayırdığım, hayatımı paylaştığım ve her türlü sorununa, hastalığına ve dertlerine katlandığım eşimin, bana karşı böyle sadakatsizlikler içerisinde olmasını kaldıramadım ve kadınlık onurum zedelenmiştir. Karşılaştığım manzara karşısında geceleri kabuslarla uyandım, sinir ve ağlama krizleri geçirip psikolojik olarak zor günler geçirdim ve halende geçirmeye devam ediyorum. 17 yıllık eşim tarafından uğramış olduğum bu davranışlar karşısında sevdiklerim, arkadaşlarım ve ailemin yüzüne bakamaz hale geldim. Kocam, beni küçük düşürmüş ve onurumu zedelemiştir. Kişilik haklarım zedelenmiştir. Bu nedenle talebimin kabulünü istiyorum.

10- Maddi tazminat bakımından;

Evlilik süreci boyunca evliliğin ev içerisindeki sorumluluklarını üstlendim eşim ise eşim ise çalışarak kendi adına birikim yapmıştır. Bu birikimleri de hileli işlemlerle başkalarına devretmiştir. Eşimin talebi doğrultusunda çalışmadım, ev işleri ve çocuklarla ilgilendim. Bu nedenle birikim yapamadım. Aramızda mal rejimi anlaşması yoktur. Resmi mal rejimi gereğince evlilik birliği içerisinde tarafların elde etmiş olduğu tüm mal varlıkları eşlerin müşterek malıdır. Evlilik süresi boyunca kazanılan malların kusur oranına göre tarafıma verilmesini istiyorum. Bu konuda ki tüm haklarımı saklı tutuyorum.

Davalı eşimin, ağır kusuru nedeniyle destekten yoksun kalacağımdan ve hayatımı idame etme konusunda güçlük çekeceğimden maddi tazminat talebimin kabulüne karar verilsin.

Ayrıca evlilik sırasında takılan takılar ve ziynet eşyalarını da davalı eşim alıp harcamıştır. Düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının da bana iade edilmesini talep ediyorum.

11- Kocam (i) elden borç paralar alarak ve gazinoda harcayarak senetlerle borçlanmış, (ii) yurt dışına kaçan arkadaşı a evimizin ipoteği karşılında kredi aldırarak evimizin amcaoğluna satılmasına sebep olmuş, (iii)yurtdışına çalışmak için gitmek bahanesi ile akrabalarıma (babam ve amcalarıma) bana borç isteterek para toplamış ve (iv) topladığı paralarla Japonya ya gitmek yerine planlı olarak başka bir kadınla gayrimeşru dost hayatı yaşamak için e gitmiş olması sebepleriyle beni önemli maddi zarara uğratmış bulunmaktadır. Evlilik birliği temelden sarsılmıştır. Bunda davalı ağır kusurludur. Boşanma talebimin kabulüne karar verilsin.

12- Herhangi bir gelirim ve sosyal güvencem yoktur. Yoksulluk belgesini sunuyorum. Bu nedenle adli yardım talebim kabul edilerek harç ve avanslardan muaf tutulmayı talep ediyorum.

DELİLLER                 :Nüfus kayıtları, keşif, bilirkişi, yemin, tanık, sms çıktıları ve her türlü yasal delil.

DAYANAKLAR          :TMK, Anayasa, BK, AİHS ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve sayın mahkemece re’sen araştırılacak hususlar neticesinde; Fazlaya ilişkin her türlü ilave tazminat, doğmuş doğacak munzam zarar hakları ve mal rejiminden kaynaklanan haklarım saklı kalmak kaydıyla;

  1. Ev hanımı olduğumdan ve hiçbir gelirim olmadığından adli yardım talebimin kabulüne,
  2. Evliliğimizin devam etmesine ve birlikte yaşamamıza imkân kalmadığının anlaşılmasından kocam ile boşanmamıza karar verilmesini, Boşanma kararı kesinleştiğinde nüfusa tesciline karar verilmesini,
  3. Müşterek kız çocuklarının velayetlerinin tarafıma verilmesini,
  4. Dava tarihinden itibaren her bir çocuk için 750’şer TL Tedbir nafakasına hükmedilmesini, dava sonunda iştirak nafakasına dönüştürülmesine,
  5. Dava tarihinden itibaren bana 750 TL Tedbir nafakasına hükmedilmesini, dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine,
  6. Düğünde takılan ve bana ait olan takı ve ziynet eşyalarının tarafıma iade edilmesini,
  7. Ortak hak sahibi olduğumuz evin kredi ve senet borçları bahanesi ile satılmasına neden olması ve yurtdışına çalışmak için gitmek bahanesi ile benim ve akrabalarımdan para toplayıp başka bir kadınla kaçarak kişilik haklarım saldırıya uğradığından 000 TL MANEVİ Tazminat, uğradığım maddi zararların tazmini için de 100.000 TL MADDİ tazminat talebimin kabulüne,
  8. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank