Hayat Sigortasına Tazminat Davası

Oca 17, 2021 | Borçlar Hukuku, Sigorta Hukuku

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                   :

 VEKİLİ                    :

DAVALI                   :

DAVA                        : TAZMİNAT

DEĞERİ                   : 20.000.00 TL

İZAHI                        :

 1. Müvekkiller … mirasçılarıdır. (EK–1) Müvekkillerin babası murisi …., %90 özürlü olduğundan(EK–2) ve desteğe muhtaç olduğundan kendisine sağlanan destekle araç almaya karar vermiştir.
 • Gerekli belgeler ile beraber …. Bankası AŞ … şubesine müracaat edilmiş ve ekte sunulan belgelerden de anlaşılabileceği gibi 20.000,00 TL bireysel kredi alınmıştır. (EK–3)
 • Kredinin kullanılması ile birlikte davalı şirket tarafından bu kredi nedeniyle …. Hayat Sigortası yapılmıştır. ….. Bankası AŞ Bireysel Kredi Müşterileri Grup Hayat Sertifikası sureti ekte sunulmuştur. (EK–4)
 • Müvekkillerin murisi …. 02.01.2012 tarihinde vefat etmiştir. (EK–5)
 • Müvekkiller babalarının kredi borcunu davalı şirketin ödeyeceğini banka şubesinden öğrenmişlerdir. Daha sonra şube tarafından aranmışlar ve kendilerine banka şubesine gönderilen 08.03.2012 tarih ve … sayılı yazı ile(EK–6)  …’ın ölümcül hasta olduğundan tazminatının ödenmeyeceği; kredi taksitlerinin kendileri tarafından ödenmesi gerektiği söylenmiştir.
 • Müvekkiller iyi niyetlidir. Yatalak olan babaları kendisinin bakımı için ve hastaneye gidip gelebilmesi için bir araç almıştır. Kredi aldığı banka yine aynı çatı altında bulunduğu davalı şirkete bu krediyi sigortalandırmıştır. Ne müvekkiller ve ne de davacılar bu durumu dikkate bile almamışlardır. …‘ın sağlığı ile ilgili tüm bilgileri bankaya bildirilmiştir. Gerek banka ve gerekse davalı şirket tüm bu durumdan haberdardır.
 • Ortada doğrudan yaptırılan bir hayat sigortası bulunmamaktadır. Ne müvekkillerin ne de …’ın kredinin sigortalanması ile ilgili bir talebi de bulunmamaktadır. Hayat sigortası yaptırmak, kredi sözleşmesinin 15. maddesi gereği bir zorunluluktur. Hepimizin malumudur ki kredi işlemlerinde sigorta rutin bir işlem olarak, sorulmadan ilgili banka tarafından kendi sigorta şirketine yaptırılmaktadır.
 • Kredi taksitleri toplamı …… tarihi itibarı ile 33.000,00 TL dir. (EK–7) Banka ile aralarında sorun çıkmaması ve icra takibine konu olmaması için taksitler müvekkiller tarafından düzenli olarak ödenmektedir.
 • Tüm bu açıklamalar ışığından, davalı şirketin müvekkillerin murisi/babası …’ın sigortalanan kredisini ödememesi usule, yasaya ve sözleşmeye aykırıdır. Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak koşulu şimdilik anapara olan 20.000,00 TL nin vefat tarihi 02.01.2012 tarihinden itibaren bankanın kredide uyguladığı yıllık 19,08 faizi ile birlikte tahsilini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER        : HMK, MK, BK, TTK ve ilgili diğer mevzuat

MADDİ DELİLER              :

 1. Veraset belgesi
 2. Özürlü raporu
 3. Kredi ile ilgili banka kayıtları
 4. Hayat Sigortası ile ilgili banka ve şirket kayıtları
 5. Ölüm belgesi
 6. Davalı şirketin 08.03.2012 tarih ve …sayılı yazısı
 7. Kredi taksitlerini ve miktarını gösterir belge
 8. Bilirkişi incelemesi
 9. Tanık ve diğer deliller…

SONUÇ: Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle; yapılacak yargılama sonunda sübuta erecek DAVAMIZIN KABULÜNE;

 1. Müvekkillerin murisi/babası …’ın sigortalanan kredisinin ödenmemesi nedeniyle, şimdilik anapara olan 20.000,00 TL nin vefat tarihi 02.01.2012 tarihinden itibaren bankanın çekilen kredide uyguladığı yıllık 19,08 faizi ve kredi masrafları ile birlikte davalıdan tahsiline;
 2. Fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına
 3. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz. …/…/…

DAVACILAR VEKİLİ

EKLER                                 :

 1. Veraset belgesi
 2. Özürlü raporu
 3. Kredi ile ilgili banka kayıtları
 4. Hayat Sigortası ile ilgili banka ve şirket kayıtları
 5. Ölüm belgesi
 6. Davalı şirketin 08.03.2012 tarih ve … sayılı yazısı
 7. Kredi taksitlerini ve miktarını gösterir belge
 8. Vekâletname sureti 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: