Hatalı Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Davası

Eki 12, 2018 | DİLEKÇELER

Hatalı Sigorta Poliçesi Nedeniyle Tazminat Davası


FETHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                  

DAVACI                    :……………………..

VEKİLİ                       :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALILAR              :1-………………… Tarım Kredi Kooperatifi.

                                     2-……………..Sigorta A.Ş …………….

                                      

KONU                                    :Eksik düzenlenen poliçe nedeniyle uğranılan zararın tanzimi

DAVA DEĞERİ          :

AÇIKLAMA               :1-)Müvekkil,  ………………………..parselde bulunan toplam 10,800 dönüm taşınmazında elma yetiştiriciliği yapmaktadır. 16.04.2010 tarihinde sözkonusu elma bahçesini ……………. numaralı poliçe ile “dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem” risklerine karşı TARSİM tarafından 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununa göre yapılan Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında sigortalatmıştır.

 

                                          Sözkonusu Sigorta poliçesi, ……………….. Sigorta AŞ satış noktası olarak …………….. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından düzenlenmiştir.

 

                                     2-)12.06.2010 tarihinde yağan dolu nedeniyle ve 19.10.2010 tarihinde olan fırtına nedenleriyle müvekkilin bahçesinde hasar meydana gelmiş, tespit için gelen ekspertiz tarafından %51 oranında doludan kaynaklı (kalite kaybı), %33 oranında da fırtınadan kaynaklı(ürün kaybı) hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Yani müvekkilin bahçesinde toplamda %83 oranında hasar oluşmuştur.

 

                                     3-)Sözkonusu hasarların gerçekleşmesi üzerine müvekkil, Tarım İşletmeleri Havuzu (TARSİM)’e zararın karşılanması için müracaat etmiştir. Ancak TARSİM tarafından 21.12.2010 tarihli yazı ile “yapılan arazi çalışmaları neticesinde ilgili poliçe için üründe meydana gelecek kaybın, kalite kaybından ileri geldiği tespit edilmiş olup; poliçenizde kalite kaybı teminatı bulunmadığı için “teminat harici risk” olarak kapatılmıştır.” Denilerek ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir.

 

                                   Yine TARSİM tarafından gönderilen 10/01/2011 tarihli yazıyla da ödemenin yapılamayacağı, bu husustaki muhatabın poliçeyi düzenleyen kurum olan acentenin ve bağlı bulunduğu sigorta şirketinin olduğu bildirilmiştir.

 

                                     4-)Bunun üzerine müvekkilce yapılan araştırmada sigorta poliçesinin eksik düzenlenmesi nedeniyle ödemenin yapılmadığı öğrenilmiştir. ………… Tarım Kredi Kooperatifinde çalışan ve isminin ……………………. olduğunu öğrendiği memur tarafından poliçe düzenlenirken, sayılan risklerin üründe meydana getireceği “kalite kaybının” kapsam dışı bırakıldığını öğrenmiştir.               

 

                                     5-)Müvekkil çiftçidir. Poliçede bu şıkkın işaretlenmesi gerektiğini bilebilecek durumda değildir. Kendisine verilen poliçe örneğinde dolu riskinin kapsam içi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bununla ürün kaybının kastedildiği ve üründe kalite kaybını kapsamadığına dair bir ibare yoktur.

 

                                     Üstelik müvekkile bu durumdan yani kalite kaybı teminatının ayrıca işaretlenmesi ve bunun için ek bedel yatırması gerektiğinden hiç söz edilmemiştir. Üstelik çiftçinin bu konularda bilgilendirilmesi ve düzenlenecek ön bilgi formu ile bilgilendirme kitapçığının çiftçiye imza karşılığında verilmesi yasal bir zorunluluk olmasına rağmen müvekkile hiçbir bilgi verilmemiştir. Müvekkile verilen poliçede “form numarası” bölümünün boş olması da bu durumu göstermektedir.

 

Hatta işlemi yapan kişiye bu durumu ilettiğinde “ben kalite kaybı şıkkını işaretlemem gerektiğini bilmiyordum, bana bu konuda gerekli ve yeterli eğitim verilmedi” cevabını almıştır. Sözkonusu personel tarafından 2010 yılında dolu riski için düzenlenen poliçelerin biri dışında tamamı yanlış düzenlenmiştir. Doğru olan poliçeyi de Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü’nü telefonla arayarak düzenlemiş, ancak daha sonra düzenlediği poliçeleri -işi bildiğini varsaydığı için olsa gerek- hiçbir yere danışmadan kendi düzenlemiştir. Ama ne yazık ki bu poliçelerin tamamı hatalı olmuştur. 

 

Eğer müvekkile sözkonusu bilgilendirmeler yapılsa ve ilgili belgeler kendisine teslim edilseydi belki de müvekkil poliçedeki eksikliği fark edecek ve düzeltilmesini sağlayacak, böylece zarar görmekten kurtulacaktı.

 

Poliçenin yanlış düzenlenmesi nedeniyle TARSİM tarafından fırtınadan doğan “ürün kaybı” zararı da karşılanmamaktadır. Çünkü poliçe bir bütün olarak değerlendirilmekte ve mevcut hata nedeniyle hiçbir zarar ve mağduriyet giderilmemektedir.

 

                                    Şu durumda hem sigorta yaptırmış, hem ürün alamamış hem de sigortadan parasını alamamıştır. Çiftçilik yapan ve tüm ümidini elmalarından alacağı paraya bağlayan müvekkil ekonomik olarak çok zarar görmüş, birçok yere borçlanmış, çıkış yolu bulamaz hale gelmiştir. Dikkatsiz, belki de bilgisiz bir görevlinin hatasından dolayı bir senelik kazancından olmuş, ekonomik hayatı altüst olmuştur.     

 

SONUÇ                      :Açıkladığımız nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Eksik düzenlenen poliçe nedeniyle uğranan zarar nedeniyle…. ………… TL tazminatın dava tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen  alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama harç ve giderleriyle vekâlet ücretinin de davalılara yüklenmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                            Av

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.