Hatalı Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dava Dilekçesi

May 15, 2020 | Genel Yazılar

Hatalı Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Dava Dilekçesi

ADANA (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

                 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

 

TESPİT İSTEYEN

DAVACI:

VEKİLİ:

 –

KARŞI TARAF:

–                                

KONU: Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespiti talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 

X tarihinde X Caddesi’nde X sıralarında aracını henüz X gün önce satın alan müvekkil müşteki X ile şüpheli X arasında meydana gelen kazada aynı tarihli  (ekte sunulan) kaza tespit tutanağı düzenlenmiştir.

Kaza;  aracıyla karşıdan gelen şüphelinin şerit değiştirip hatalı şeride girerek  aracını müvekkil  X üzerine sürmesi nedeniyle müvekkilimin direksiyonu kırıp aracının tamponunu yolun kenarındaki araca çarpması neticesinde maddi hasar ile sonuçlanmıştır.

Şüpheli X’nın kaza anından hemen sonra aracını 3 m kadar geriye çekmiş (Ekte sunulan fotoğraflarda aracın geriye çekilmiş görüntüleri mevcuttur.)  ve kaza tespit tutanağının düzenlenmesinde kaza sonrasında aracını hareket ettirmediği şeklinde polis memurlarına yalan beyanda bulunmuş olup ilgili Kaza Tespit Tutanağı ise bu beyanlar esas alınarak düzenlenmiştir. Oysa ekte sunduğumuz olay anına ilişkin kamera kayıtlarında gerçek apaçık ortadadır.

 

(Kaza sonrasında müvekkilim şüphelinin aracını çekmesine itiraz edip polis talep etmiş, önce şüpheli X’nın daha sonra müvekkilimin polisle olan telefon görüşmeleri neticesinde olay yerine Polis Memurlarının intikal etmesi sağlanmıştır.  Ancak gelen şüpheli Polis Memurları müvekkilimin X nın aldatıcı ve asılsız beyanlarına itirazlarını ne dinlemiş ne dikkate almış, sanki mağdur olan X imiş gibi tavırlar sergilemişlerdir.

Kendilerini dinlemeyen polis memurlarından müspet netice alamayacağını anlayan müvekkilim bilirkişi talebinde bulunmuş, ancak bu talebi de dikkate alınmayarak sadece alkol muayenesi yapılarak ve kendisine tutanağı sonraki gün X’den alabileceği söylenerek olay mahalinden ayrılmışlardır. Sonraki gün tutanağı alan müvekkilim tutanakta dikkatsiz ve tedbirsiz araba kullanmak suçundan kusurlu gösterildiğini ve tutanağın düzenlenmesinde hiçbir olayı aydınlatıcı beyanının dikkate alınmadığını fark etmiştir. Ancak ve ancak dikkatsiz ve tedbirsiz araba kullanmak suçunun isnat edilebilmesi, şüphelinin kazadan sonra aracının konumunu değiştirdiğinin kabul edilmemesi durumunda mümkün olabilir. Lakin ekte sunduğumuz kamera kayıtlarında   X ’ nın tam kusurlu olduğu net olarak görülebilmektedir.)

Müvekkilim, şüphelilerin suç oluşturan eylemleri neticesinde hatalı olarak düzenlenen kaza tespit tutanağında yine hatalı olarak kusurlu gösteriliyor olmasından ötürü sigortadan tam zararını karşılayamamakla mağdur durumdadır. Nitekim ekte sunduğumuz kamera kayıtları incelendiğinde ve bilirkişi marifetiyle gerekli inceleme ve tespitler yapıldığında şüphelilerin suçlu oldukları kanaatine varılacaktır.

Bu kaza neticesinde hatalı düzenlenen ve tarafımızca kabul edilemeyen Kaza Tespit Tutanağı nedeniyle müvekkilimin aracında Sigorta tarafından tam olarak karşılanmayan büyük miktarda hasar meydana gelmiştir. Müvekkilim kusursuz olmasına karşın mağdurdur.

 

Sigortanın hatalı Kaza Tespit Tutanağına dayanarak karşılamaktan imtina ettiği zararımızın Sigorta tarafından karşılanmasına dayanak teşkil etmesi için; Kaza Tespit Tutanağının içerdiği hususların ( hasar tespiti ve kusur oranları) keşif ve bilirkişiler marifetiyle tespiti ile yeni bir rapor düzenlenmesini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: HUMK., BK.  KTK Ve İlgili Mevzuat

YASAL DELİLLER: Bilirkişi, keşif, tanık ve sair deliller                         

SONUÇ ve İSTEM: Arz edilen nedenlerle yukarıda belirttiğimiz hususların Mahkemenizin seçeceği uzman bilirkişiler marifetiyle tespitine karar verilmesini tespit masraflarının karşı tarafa yükletilmesini, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

                                                                                    Saygılarımla,

Davacı  Vekili

EKLER:

1-Olay anına ait kamera kayıtları

2-Kaza sonrasına ait fotoğraflar

3-Kaza tespit Tutanağı

4-KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi

5 Araç Satış Sözleşmesi

6-Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.