İş Kazası

Hastalık Ne Demektir?

Hastalık Ne Demektir?

Bir canlının sağlıklı olabilmesi için bütün organlarının uyum içinde çalışması ve her birinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir. Bu uyumu ve dengeyi bozan iç ya da dış etkenler nedeniyle vücuttaki fizyolojik işlevlerin aksaması hastalık denen çeşitli rahatsızlık ve bozukluklara yol açar.

Bir tanıma göre, insan organizmasının çeşitli nedenlerden ruhsal, bedensel ve sosyal dengesinin bozulmasına hastalık denir. Bir başka tanım ise; “Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtıdır.” şeklindedir.

Halk arasında hastalık kavramı mecazi olarak da kullanılmaktadır. Bu anlamda, herhangi bir şeyin düzensiz, işlevsiz veya sıkıntılı durumlarını belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin; “toplumun hastalığı”. Ayrıca,
yine mecazi şekilde, hastalık sözcüğü “aşırı düşkünlük ve tutku” anlamında
da kullanılmaktadır. Örneğin; “temizlik hastalığı”.

Yine, hastalık, beden veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir.

Endemik, bir nüfus (popülasyon) içinde her zaman var olan bir hastalığı tanımlar.

Epidemik, hızla, aniden ve beklenmedik bir şekilde yayılan ve birçok insanı etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Fakat terim, daha önceden tahmin edilebilecek artışları kapsamaz; örneğin kışları grip vakalarının artışı epidemik olarak tanımlanmaz.

Pandemik ise çok büyük alanlarda, bir kıta veya tüm dünya gibi, büyük sayıda insanı etkileyen hastalıkları tanımlar. Kızamık, verem, suçiçeği, tetanos, sıtma, tifo, tifüs bunlardan bazılarıdır.

Hastalığa Neden Olan Etkenler

Bazı etkenler hastalık için ortam hazırlar. Hastalığa sebep olan etkenlerin doğru bilinmesi hastalığın tedavi edilmesi önemlidir. Bu etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-Kalıtımla ilgili nedenler

Bünyesel nedenler olarak da adlandırılan bu nedenler; hasta olan kişinin ailesinde bulunan kişilerin bünyevi özelliklerinden kaynaklanan hastalıklardır. Yani genetik olan hastalıklardır.

İnsanların özelliklerini kalıtımsalolarak anne – baba veya baba – anne kanalı ile yakınlarından alma haline kalıtım denilmektedir. İşte bu özelliklerin yanında genlerle bazı olumsuzluklar da bebeğe geçer. Bunlar bedensel kusurlar olabildiği gibi bazı hastalıklar da olabilir.

-Çevre ile ilgili nedenler

Hastalıklara zemin hazırlayan önemli etkenlerden biri de çevredir. Sağlıklı olmak için gerekli koşullar temizlik, iyi beslenme, uyku ve dinlenme, sosyal ve duygusal ortamlar olumlu şekilde hazırlanmamışsa çevre içinde yer alan bu etkenler hastalığa yol açarlar.

Bunlar arasında bulunan nedenler şunlardır;

Biyolojik nedenler; hastalığa neden olan etkilerin büyük çoğunluğu virüs, bakteriler, parazit, mantarlar gibi biyolojik etki ile meydana gelmektedir. Mikrop parazitler vücuda ağız yoluyla, deri yoluyla, solunum yoluyla girerler.

Fiziksel nedenler; aşırı sıcak ve soğuklar, ezici, delici, radyasyonlar, toz vb. etkilerin neden olduğu hastalıklardır.

Kimyasal nedenler; Kükürt, civa, her türlü kimyasallar ve boyaların neden olduğu hastalıklardır.

-Yetersiz ve dengesiz beslenme

Kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için tüm besin gruplarından yeteri kadar alamaması haline yetersiz ve dengesiz beslenme denir.

Bu da vücudun günlük işlevlerini yerine getirememesi, mikroplara karşı direncinin kırılması sonucu sağlıksızlık yani hastalık haliyle sonuçlanır.

Büyüme ve gelişmede de yavaşlama başlar. Beslenmeyle ihtiyacımız olan maddelerin alınmaması, çok az alınması ya da çok aşırı alınması nedeniyle meydana gelen hastalıklardır.

-Duygusal Nedenler

Psikolojik etmenler olup stresin neden olduğu hastalıklardır.

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Son düzenleme tarihi 13 Ocak 2020 09:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.