Hasta Olan Yaşlıya Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

Nis 17, 2020 | Vasi-Kişiler Hukuku Avukatlığı

Hasta Olan Yaşlıya Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VASİ OLMAK İSTEYEN   

DAVACI:

VEKİLİ:

VESAYET ALTINA

ALINMAK İSTEYEN KİŞİ :

DAVALI                                :Hasımsız

DAVANIN KONUSU         :Vasi atanması talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR  :

1-)Müvekkilemin annesi X doğumludur. X , X adresinde oğlu X ile ikamet etmektedir.

2-)Müvekkilemizin annesine Alzheimer teşhisi konulmuş olup; kendi kişisel bakımını, fiziksel kontrollünü ve hukuki işlemlerini yerini getiremeyecek durumdadır ve özel olarak bakıma muhtaçdır. Heyet olarak verilen sağlık kurulu raporu sayın mahkemenize EK1’de sunulmuştur.

3-) Müvekkilemizin annesi hastalığının da ilerlemesi sebebiyle davranışsal ve sinirsel problemler yaşamakta, özel bakım için gelen bakıcıyı reddetmekte, hiçbir bakıcıyla anlaşamamakta,  kişisel bakımı ve temizliğini de müvekkilemizin kardeşi erkek olması sebebiyle gerçekleştirememektedir ve anneside bunu reddetmektedir.

4-)Müvekkilemizin annesi X, müvekkilemizin abisi X ile ikamet etmektedir. X hem erkek olması hem de ağır depresyon hastası olması, hastalığı sebebiyle hiçbir yerde çalışamadığı,bu sebeple de geliri olmadığı ve nihayet kendisinin bizzat bakıma muhtaç durumda olması sebebiyle müvekkilemizin annesine bakamamaktadır ve kesinlikle ilgilenememektedir. Sayın mahkemenize sunmuş olduğumuz EK 2 isimli sağlık raporunda da bu durum açıktır.

5-)Müvekkilemizin annesi Alzheimer hastası olması sebebiyle kendini ve işlerini yönetemediği, bakıma muhtaç olduğu ve özel bir bakımevine ihtiyacı olduğu aşikardır. Ancak ”Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği” ve ”Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği ”nde düzenlenen ilgili maddeler  müvekkilimizin annesinin ihtiyacı olduğu bakımevlerine  kabul için  hastaya vasi tayin edilmesini şart koşmaktadır.

6-)Her ne kadar müvekkilem mesleği sebebiyle X Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olup X ilinde ikamet etse de; müvekkilemizin abisi X ağır piskolojik hastalığı ve ekte sunmuş olduğumuz %45 engelli raporu bulunması sebebiyle annelerine bakamamakta ve vasi tayin edilmeye uygun olmayıp kendisi bizzat bakıma muhtaçdır.

7-)Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı müvekkelimin annesi X bakımevine yerleştirilmesi için vesayet altına alınması ve X sağlık problemlerinden dolayı annesiyle ilgilenememesi sebebiyle müvekkilimin vasi olarak tayin edilmesini sayın mahkemenizden talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           :Medeni Kanun ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                              :Nufus kayıtları, Hastane Kayıtları, Sağlık Raporu, Tanık, ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda kısaca açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle   müvekkilenin annesi X vesayet altına alınarak, müvekkilem X vasi tayin edilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                 Davacı Vekili

               

Ek 1: X Sağlık Kurulu Raporu

Ek 2: X Sağlık Kurulu Raporu

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hasta Olan Yaşlıya Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.