Harçtan Muaf Olunduğuna Dair İcraya Şikayet Dilekçesi

Harçtan Muaf Olunduğuna Dair İcraya Şikayet Dilekçesi


İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                 

ŞİKAYETÇİ :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana
KONU : Şikayetimizin kabulü ile …….. İcra Müdürlüğünün …….. Sayılı dosyasından harç alınmasına dair kararın iptalidir.
AÇIKLAMALAR :
  1. Borçlu Hüseyin Bakır ile alacaklı banka arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmesi’nin geri ödemelerinin yapılmaması nedeniyle borçlu takibe düşmüştür. Krediye teminat olarak verilen;

… İcra Müdürlüğünde ………. E.sayılı dosyası  ile Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takibe konulmuştur.

  1. Açılan takipte müvekkil bankanın harçtan muaf olmasına rağmen, dilekçe ekinde sunulu olan ……-TL’lik harç tahsil edilmiştir.

  1. 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. maddesi ile 5230 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca  “ 15.11.200 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olan bankalarca yeniden yapılandırmaya süresi içinde veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 sayılı Harçlar Kanunun 2 inci, 23 üncü, 29 uncu maddeleri ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1. maddesi hükümleri uygulanamayacağı gibi her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Ayrıca bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz.” şeklindeki hükmü ile 4603 sayılı Kanunda belirtilen müvekkil T. Halk Bankası A.Ş., Harçlar Kanundaki ilgili maddelerde belirtilen harçlardan muaf tutulmuştur.

  1. 4842 sayılı kanunun 26 maddesi uyarınca da 02.07. 1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunun 123/3 maddesi aşağıdaki gibi değişmiştir.;

“ Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerinin birleşme, devir, ve bölünmeleri nedeniyle yapılacak işlemler ile yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarınca kullandırılan ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli nakdi yatırım kredileri nedeniyle verilen teminatlarla ilgili işlemler harca tabi tutulamaz.”

  1. Yukarıda belirtilen maddeler ve izah edilen durum neticesinde Soma İcra Müdürlüğü tarafından müvekkil bankadan tahsil edilen harçlar, Harçlar Kanununa aykırı olup, yasal değildir.

  1. İcra Müdürünün işlemini şikayet ediyor ve iptaline karar verilmesini istiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM :İcra Müdürlüğünün yasaya aykırı vermiş olduğu harç tahsil edilmesine ilişkin kararının, iptaline karar verilmesi talep olunur.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

AVUKAT

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.