Harç ile vekalet ücretinin hesaplanmasında maddi tazminat dikkate alınamaz- Yargıtay Kararı

Harç ile vekalet ücretinin hesaplanmasında maddi tazminat dikkate alınamaz

Davalı-davacı kadının karşı davası tedbir nafakasına ilişkindir. Maddi tazminatın (TMK.md. 174/1) davaya cevap ile talep edildiği, bu yönde bir karşı davası bulunmadığı halde harç ile vekalet ücretinin hesaplanmasında, maddi tazminatın dikkate alınması doğru olmamıştır.

Ancak bu husustaki yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (1086 s. HUMK. md.438)

Sonuç: Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle temyize konu kararın 11 ve 13.bentlerinin hükümden çıkarılmalarına, yerlerine 11.bent olarak “karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca karşılık davada kabul edilen tedbir nafakası üzerinden 576,00 TL.nispi vekalet ücretinin davacı-davalı kocadan alınarak davalı-davacı kadına verilmesine” cümlesinin, 13.bent olarak da “karşı davada peşin alınan 12,20 TL harcın mahsubuyla 35,30 TL.nispi karar harcının davacı-davalı kocadan tahsiline” cümlesinin yazılmasına, hükmün bu kısmının düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1 .bentte gösterilen sebeplerle onanmasına (Y2HD, 04.10.2011, E. 2010/19047, K. 2011/14808.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 15:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.