Taşınmaz Satış Vaadi

Hangi Durumlarda Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası Açılır?

Satış Vaadi Sözleşmesinde Dava Açma Sebebi

Vaat borçlusunun vaadini ifa olanağına rağmen taşınmazın mülkiyetinin vaat alacaklısına geçirmekten kaçınması “satış vaadi nedeniyle ferağa icbar” davasının nedenidir.

Cezai şart konmuş olsa dahi bu şart sözleşmeden dönme için değil, aksine sözleşmenin ifasını temin için kabul edilir. Vaat borçlusu davalı cezai şartı ödeyerek vaadini yerine getirmekten kurtulamaz.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin aynen yerine getirilmesi mümkündür. Satış vaadinde bulunan, geçerli satış vaadi sözleşmesine rağmen akdi yerine getirmez ise, vaat edilen; vaat olunan satış akdinin yerine getirilmesi hususunda dava açmak hakkını haizdir. Zira, satış vaadi akdi, satış akdinin yapılmasına tarafları icbar eder. Mahkeme hükmü de, satış akdinin yerini tutar. Mahkemenin hükmü, borçlunun irade açıklamasının yerine geçmekle kalmayıp, alım satım akdinin de yerini tutar, bir ilam hükmü ile birlikte mülkiyet satış vaadi alacaklısına geçer(Olgaç, sge, sf. 194)

Son düzenleme tarihi 20 Ağustos 2020 20:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.