Hangi Davalarda Kesin Yetki Vardır?

Hangi Davalarda Kesin Yetki Mevcuttur?

Yetkinin kesin olduğu davalar:

  • Mirastan doğan davalarda (HMK m. 11/1),
  • Taşınmazın aynından doğan davalarda (HMK m. 12/1),
  • Özel hukuk tüzel kişilerde ortaklarla veya üyelerle ilgili davalarda (HMK m. 14/2),
  • Can sigortaları ile ilgili davalarda (HMK m. 15/2)

Yukarıdaki davalarda yetki itirazı davanın sonuna kadar ileri sürülebileceği gibi bu husus mahkeme tarafından da dava sonuna kadar resen araştırılır. Bu husus karar kesinleşinceye kadar dikkate alınır, hem yerel mahkeme hem istinaf mahkemesi hem de Yargıtay kesin yetki kurallarını resen gözetir.

Hangi Davalarda Kesin Yetki Vardır

Yetki İtirazında Davalı Seçtiği Mahkemeyi Açıkça Bildirmelidir Aksi Taktirde Yetki İtirazı Kabul Edilmez

Yetkisizlik kararı isabetli verilmelidir. Örneğin davalı yetki itirazında birden fazla yer göstermişse yetkisizlik kararı verilmesinde isabet yoktur: “HMK m. 19/2 hükmüne göre, yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazının dikkate alınmaması gerekirken, mahkemece yetkisizlik kararı verilmiş olması doğru görülmemiş; hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir” (4. HD. 18.3.2015-736/3274)

Son düzenleme tarihi 21 Ağustos 2020 00:49

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.