Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

                                                                                                      ANKARA

DAVACI                   

VEKİLİ                      : 

KONU                        :Haksız tutuklama nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

 

            1-)Müvekkil ………..Gece Vakti Silahla Yağma suçundan ………… Tarihinde savcılıkça sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği ……….. Sulh Ceza Hâkimliğinin ……. Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

            2-) Müvekkil hakkında …………Ağır Ceza Mahkemesinde ………. Esas No ile kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde Müvekkilin suçsuz olduğu anlaşılmış ve Mahkemenin ……… tarihli kararıyla beraat etmiştir. Bu karar ……… tarihinde kesinleşmiş bulunmaktadır.  Bu kesinleşme şerhli ilam Müvekkile ………. tarihinde tebliğ olunmuştur.

            3-) Müvekkil tutuklandığı tarihte asgari ücretli olarak bekçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Müvekkilimizin tutuklu kaldığı …….. gün boyunca işine gidememiş ve maaşını alamamıştır.

4-) Ancak aynı zamanda Müvekkilin geriye dönük olarak ………. Sayılı dosyası ve ………..Sayılı dosyalarından almış olduğu cezalar vardır ve Müvekkilin ……… dosyasına ibraz ettiği mahsup istemli dilekçeyle bu cezalar tutukluluk süresinden mahsup edilmiştir. Mahsup edilen cezaların tekabül ettiği gün sayısı ……..’tir ve Müvekkilin ……….. gün haksız olarak tutuklu kaldığı düşünüldüğünde geriye kalan ………günlük sürede uğradığı maddi ve manevi kaybın telafisi için iş bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

5-) Haksız yere tutuklu kaldığı süreçte asgari ücretli olarak çalışan Müvekkilin toplam ………….TL maddi kaybı bulunmaktadır. Cezaevinde bulunduğu süre içinde kendisinin ve ailesinin çektiği üzüntü de cabası olmuştur.

Ayrıca “CGK.20.09.2005,E.2005/1-88 K.2005/98 sayılı kararında; Haksız tutuklama nedeniyle hükmedilen maddi ve manevi tazminatlara, sorumluluk hukukunda faiz zarar kapsamına dahil olduğundan ve istem halinde zararı doğuran fiil ya da işlem gününden başlayarak faizin hükme bağlanması zorunlu bulunduğundan, ayrıca faize hükmedilmesini yasaklayıcı bir kural bulunmadığından, istem halinde yasal faiz yürütülmelidir.”  Şeklinde ifade edildiği üzere, talep etmiş olduğumuz maddi ve manevi tazminat miktarının, tutuklanma tarihi ve dolayısıyla zararın doğduğu ………. tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmini talebimiz bulunmaktadır.

HUKUKİ  NEDENLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 141 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ  DELİLLER  :Tutuklama kararı, beraat kararını içeren ilam, maaş bordrosu, her türlü kanıt.

SONUÇ VE TALEP         :Açıklanan nedenlerle müvekkilin ceza evinde haksız olarak tutuklu kaldığı mahsuptan geriye kalan …. gün için ….. TL maddi ve ….. TL manevi olmak üzere toplam ….. TL ’nin, haksız tutuklanma tarihi olan …… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.  

                                                                                                                          Davacı Vekili

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.