Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi

May 4, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ TİCARET MAHKESİNE

 (İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİDİR)

 

DAVACI :

VEKİLİ :

 

DAVALI :

DAVA KONUSU :  Davalının haksız rekabetinin önlenmesi, haksız rekabete konu malların toplattırılarak imha edilmesi , haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kararın Türkiye’deki en yüksek tirajlı gazetede ilan ettirilmesi ve dava sırasında ihtiyadi tedbir kararı verilmesi istemlerini içeren davadır.

DAVA DEĞERİ : 200.000,00 TL’dir.

AÇIKLAMALAR :

  • Müvekkil şirket, 10 yıl önce patentini almış olduğu özel şekil ve biçime sahip ‘’X’’ markası adı altında demir çit teli üretmektedir. Ve bu çit teli piyasada aranan ve güvenilen bir markadır.
  • Davalı şirket X yıl önce ‘’X’’ adı altında bir çit teli piyasaya sürmüş ve patentti müvekkile ait olan çit telini taklit etmiştir. Ayrıca çit yazılış ad ve biçimi de müvekkile ait olan adı andırır niteliktedir. Davalı şirket müvekkilin şubesi olduğunu da bir çok defa dile getirmiştir.
  • Davalının bu faaliyeti haksız rekabet oluşturur ve önlenilmesi gerekmektedir. Ayrıca hala depolarında bulunan çitlere el konularak imha edilmesi gerekmektedir.
  • Davalının faaliyeti, ekonomik bakımdan müvekkil şirkete büyük zararlar verir nitelikte olduğu için mahkemenin kararın kesinleşmesinden sonra bu durumu Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazatesinde ilan ettirmesini de talep ediyoruz.
  • Davalının faaliyeti, dava sonuna kadar sürdüğü taktirde bu durum müvekkilin zararını arttırıcı nitelikle olacaktır. Zararın artmaması için ihtiyati tedbir talep etmekteyiz.

DELİLLER :  faturalar, satış ilanları, ticaret sicili, patent, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer yasal deliller.

HUKUKSAL NEDENLER : TBK’57 , TTK’54 vd.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle

  • Zararın artmasını önlemek için davalının faaliyetinin durdurulması için gerekli ihtiyati tedbir kararının verilmesine,
  • Davalının yasalara aykırı olarak yapmakta olduğu haksız rekabetin önlenmesine,
  • Mevcut malların bulunduğu yerden ve bayilerden toplattırılarak imha edilmesine
  • Kararın kesinleşmesinden sonra haksız rekabatin önlenmesi hususunun Türkiye’nin en yüksek trajlı gazetesinde ilan ettirilmesine,

Karar verilmesini , talep ederim.

Saygılarımla

                                                                                             DAVACI VEKİLİ

                                                                                Av.

Ekler :

Çeşitli fatura örnekleri

7 adet gazete atış ilanı

Patent belgesi örneği

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.