Haksız Rekabetin Durdurulması İhtarı

Haksız Rekabetin Durdurulması İhtarı

ADANA X NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDE EDEN        :

VEKİLİ                     :

MUHATAP               :

KONU                       : Muhatap şirkete ait www…………com adresinde kullanılan tanıtım fotoğrafları ile referans bilgilerinin keşideci müvekkil şirkete ait olması sebebiyle derhal kullanımının durdurulması, aksi halde maddi, manevi tazminat ile internet sayfasının yayınının tedbiren durdurulması ve akabinde yayından kaldırılması talebiyle yasal yollara başvurularak her türlü dava ve icra giderinin avukatlık ücretiyle birlikte tarafınıza yansıtılacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR    :

  1. Keşideci müvekkil şirket, son 10 yıllık müşteri portföyü ve yapmış olduğu işler ile ilgili olarak tanıtım fotoğraflarının ve referanslarının muhatap şirket tarafından internet sayfalarında isteği ve izni dışında kullanılmış olduğu bilgisine ulaşmıştır.
  2. Müvekkil şirkete ait tanıtım ve organizasyon fotoğraflarının; referanslarınız arasında sayılan müvekkil şirket referans ve organizasyonlarının işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren derhal kullanımının durdurulması ve internet sayfasından kaldırılması, aksi halde maddi, manevi tazminat ile internet sayfasının yayınının tedbiren durdurulması ve akabinde yayından kaldırılması talebiyle yasal yollara başvurularak her türlü dava ve icra giderinin avukatlık ücretiyle birlikte tarafınıza yansıtılacağını ihtaren bildiririm.

İhtar Eden Vekili

Av.

Sayın Noter,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba PTT kanalıyla APS tebligat olarak tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma verilmesini talep ve rica ederim.

İhtar Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 12 Temmuz 2020 20:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.