Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye ve Tazminat Dava Dilekçesi

 İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                     : ……….

                                         ………….

 

VEKİLİ                      : Av. ….

                                           ………….

 

 

DAVALI                     : ………..

                                          …………..

KONU                        :  FUZULİ İŞGAL NEDENİYLE EL ATMANIN ÖNLENMESİ ve Tahkikat Sonucunda Müvekkilin Alacağının Miktarı Tam ve Kesin Olarak Belirlenmesinin Mümkün Olduğu Anda Artırılmak Üzere; ECRİMİSİL TALEBİMİZ Hk.

DAVA DEĞERİ          : 5,000.00-TL

AÇIKLAMALAR        :

                            1-Müvekkil, …….. Mah. ……. Sok. No:91/3 Kadıköy/İstanbul adresindeki (İcra kanalıyla satışa çıkan) taşınmazı ihale sonucunda satın almış, 06/03/2012 tarihinde 5965 yevmiye no ile adına tescil edilmiştir.

                            Davalı ile yeni malik olan müvekkil arasında geçerli bir kira sözleşmesi olmadığı gibi, davalının müvekkile kira ödediği de yoktur.

                            Davalı kira ödemediği gibi, yeni bir kira sözleşmesi yapmak ve sözleşme kapsamında oturmaya devam etmek noktasında olumlu bir yaklaşım da göstermemektedir. Gelinen aşamada kira ödemeyen ve hiçbir olumlu yaklaşımda göstermeyen davalının artık kötü niyetli olduğunun kabulü gerekir.

                            Davalı yanın söz konusu taşınmazı tahliye etmemesi nedeniyle müvekkil mağdur olmuştur. 06/03/2012 tarihinden itibaren mülkiyeti müvekkile ait taşınmazı, müvekkil ne kullanabilmekte, ne de semeresinden faydalanabilmektedir.

                            Taşınmazı iktisap ettikten sonra, davalının taşınmazda oturmasına müvekkilin izni olmamıştır ve halen de yoktur.

                            2-Davalı fuzuli işgalci olup haksız müdahalesinin önlenmesi ve TAHKİKAT SONUCUNDA müvekkilin ecrimisil alacak miktarı tam ve kesin olarak belirlenmesinin mümkün olduğu anda ARTIRILMAK ÜZERE; şimdilik 5,000.00-TL’nin fuzuli işgalin başladığı tarihten itibaren avans faizi ile davalıdan tahsiline yönelik olarak işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Dava açılış tarihi itibarıyla, müvekkilin ecrimisil alacaklarının hesabı tarafımızdan net ve kesin olarak bilinemediğinden, diğer bir deyişle; alacağın miktarı yahut değeri tam ve kesin olarak belirleyebilmek bu aşamada imkansız olduğundan, davamız HMK.m.107 kapsamındadır.

NEDENLER : MK., HMK. ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER                 : Taşınmaz Tapu Kaydı, Gerekmesi Halinde Tanık, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi ve Yemin Dahil Her Türlü Yasal Kanıt.

İSTEM SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yargılama yapılarak;DAVALININ HAKSIZ OLAN EL ATMASININ ÖNLENMESİ (TAHLİYESİ) İLE,TAHKİKAT SONUCUNDA müvekkilin ecrimisil alacak miktarı tam ve kesin olarak belirlenmesinin mümkün olduğu anda ARTIRILMAK ÜZERE; şimdilik 5,000.00-TL’nin fuzuli işgalin başladığı tarihten itibaren işletilecek avans faiziyle birlikte müvekkille ödenmesine, Yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.//

 

                                                                                         Davacı Vekili

                                                                                                  Av. …………………

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.