Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

 ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :            

MUHATAP     :

KONU              : Fuzuli işgal nedeniyle tahliye isteminin ihtarına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

Mülkiyeti paylı olarak tarafımıza ait olan Ankara ili Balgat İlçesi ……..Mahallesi 1503 Ada 6 nolu parsel malikler olarak  Balgat Belediyesi yetkililerince 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılan imar çalışmaları sonrasında söz konusu taşınmazda bir payınız kalmamış olup yandaki 3 nolu parsele kaydırıldığınız öğrenilmiştir.

Kendi payınızın olduğu parsele taşınarak mülkiyeti tarafımıza ait söz konusu taşınmazdaki fuzuli işgalinize son vermenizi ihtar eder ; ihtarı tebliğ aldığınız tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde bu duruma son vermenizi , aksi halde tahliye işlemleri için ve işgalinizin devam ettiği günler için ecri misil talebimizi saklı kalmak kaydıyla  hukuki yollara başvuracağımızı ihtaren tarafınıza bildiririz. 20/05/2019

                                                                              İHTAR EDEN

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak talep ederiz. ……/……./2019

                                                                                İHTAR EDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.