Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Haksız İşgal Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

ADANA ( ) NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :          

MUHATAP     :

KONU              : Fuzuli işgal nedeniyle tahliye isteminin ihtarına ilişkindir.

AÇIKLAMALAR

Mülkiyeti paylı olarak tarafımıza ait olan X nolu parsel malikleri olarak  X Belediyesi yetkililerince 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılan imar çalışmaları sonrasında söz konusu taşınmazda bir payınız kalmamış olup yandaki 3 nolu parsele kaydırıldığınız öğrenilmiştir.

Kendi payınızın olduğu parsele taşınarak mülkiyeti tarafımıza ait söz konusu taşınmazdaki fuzuli işgalinize son vermenizi ihtar eder ; ihtarı tebliğ aldığınız tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde bu duruma son vermenizi , aksi halde tahliye işlemleri için ve işgalinizin devam ettiği günler için ecri misil talebimizi saklı kalmak kaydıyla  hukuki yollara başvuracağımızı ihtaren tarafınıza bildiririz. tarih

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak talep ederiz. tarih

İHTAR EDEN

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 4 Mayıs 2020 15:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.